Věda a debrujáři

Jak projekt „Věda a malí debrujáři 5“ probíhal? První část – korespondenční – byla zahájena 1. ledna 2018. V následujících měsících účastníci řešili úkoly, hádanky, hlavolamy a bádali nad pokusy a problémy. Korespondenční část skončila 30. září 2018. Ukázka úloh jednoho kola: 1 úloha: Vypařování vody. Postavte nádobu (hrnec) s vodou tak, aby ji zahříval zespodu plamen nebo elektrická plotýnka. Sledujte vodu až do doby varu. Buďte při pozorování opatrní. Zaznamenejte všechna svá pozorování. Pozorujte vypařování vody. Voda se vypařuje: a) jen při teplotě 100°C b) při jakékoliv teplotě. 2 úloha: Jistá princezna si ze svých nápadníků chtěla vybrat chytrého ženicha. Prohlásila proto, že ten, kdo určí, v které ze tří skříněk je její prsten, jí ho smí navléknout na prst a stát se jejím mužem. Prsten skutečně uložila do jedné ze skříněk a opatřila všechny tři skříňky nápisy a čísly. Pomůckou pro nápadníka k nalezení prstenu mělo být to, že jen jeden z nápisů je pravdivý. Dokázali byste si na místě princeznina nápadníka poradit? Skříňka 1. Prsten je v této skříňce. Skříňka 2. Prsten není v této skříňce. Skříňka 3. Prsten není v první skříňce. a) prsten je v první skříňce b) prsten je v druhé skříňce c) prsten je ve třetí skříňce. 3 úloha Ve zcela unikátním Technickém muzeu je zachycena stopadesátiletá historie automobilky Tatra od doby, kdy byl roku 1897 vyroben první automobil v Rakousko-Uhersku, nazvaný Präsident. Toto muzeum je ve městě: a) Frýdek-Místek b) Kopřivnice c) Opava d) Třinec 4 úloha Do nádoby s vodou přidejte pár kapek oleje. Olej zůstane na hladině, protože jeho hustota je: a) větší než vody b) stejná jako vody c) menší než vody. Najděte způsob, jak docílit toho, aby se olej ve tvaru koule v nádobě naplněné kapalinou vznášel. Druhá část – pro účastníky projektu jsme připravili návštěvu víkendové setkání v Lískovci a návštěvu vědeckotechnického centra v Dolních Vítkovicích v červnu. Účastníci zkoumali interaktivní modely, řešili úkoly a připravovali odpovědi na řadu technických a přírodovědných otázek. Získané dovednosti pak účastníci zúročili při dalších aktivitách. Třetí část – finálové setkání – Do finále postoupily týmy čtyř korespondenčních kol. V průběhu prvního týdne října jsme celou korespondenční soutěž vyhodnotili a nejlepší týmy debrujárů jsme pozvali 31. října – 1. listopadu do Beskyd – Ostravice, penzion Sepetná na finálové setkání. Všeobecně zájem o studium vědních a technických oborů opadá. Náš projekt přispěl ke změně stávajícího stavu. Především mladou generaci již od nejútlejšího věku vedeme a motivujeme tak, aby její zájem o studium fyziky, chemie, matematiky a technických oborů nejen neupadal, ale naopak narůstal. Aktivitou navazujeme na celou řadu svých minulých aktivit popularizace vědy a techniky v oblasti volného času mezi dětmi a mládeží. Úlohy byly do korespondenčního i finálového kola vybrány tak, aby je mohly řešit děti mateřských škol, základních škol a středních škol vždy na odpovídající úrovni vědomostí. Na základě téměř dvacetiletých zkušeností dále rozvíjíme původní myšlenku popularizace a tzv. „odmystifikace“ vědy vůči školní a další široké veřejnosti. Chtěli jsme oslovit co možná nejširší okruh dětí a mládeže, zapojit účastníky tak, aby jejich zájem neopadal, ale aby pokračovali i v roce příštím. Všichni účastníci finále obdrželi publikaci s jednoduchými a snad i zajímavými pokusy. A všichni vedoucí a učitelé, kteří se do soutěže zapojili, také obdrželi publikaci, kterou jsme vytvořili – Debrujáři a věda – hravá matematika. Řešení úloh korespondenčního kola nám poslalo 1251 řešitelů, finále jsme připravili pro 33 účastníků. Při řešení úloh projektu jsme nechali účastníky protékat bezpečný elektrický proud, jeho hodnotu jsme změřili elektrickým přístrojem, objasnili jsme stejnosměrný i střídavý elektrický proud, ukázali a vysvětlili Leidenfrostův jev, ukázali Heronovu parní baňku, vyrobili píšťalku, nosič kávy, používali infrakameru pro měření teploty a tvorbě obrázků, propíchávali balónky bez úniku vzduchu, vařili vodu při pokojové teplotě, nechali plovat hustější těleso na vodě, potápěli předměty, nechali je žuchat, vážili jsme a odhadovali, hráli si s geometrií, udělali kopec vody, nosili kýbl s vodou dnem vzhůru, nechali hořet kapesník bez poškození, vyráběli otisky, naučili se řadu triků. Velký význam přikládám samotnému setkání, řada dětí našla nové kamarády s podobnými zájmy. Děti musely při experimentech nejen pokus ukázat, ale pokusit se ostatním vysvětlit princip, který demonstrovali.

Děkujeme MSK, který celý projekt finančně podpořil.

gdyně Věda a debrujáři V MŠ Věda a debrujáři V Horkovzdušný balon Věda a debrujáři V  iq Landia 2 praha ledová 2 Věda a debrujáři V iq landia Věda a malí debrujáři V Ledová Praha word

sepetná Finálové setkání

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *