Category Archives: Moravskoslezský

KMD Sluníčko Petřvald v místním tisku

Členové KMD Sluníčko Petřvald jako každým rokem, hodnotili svoji činnost během roku 2019 – 20. I přes složitou situaci v důsledku březnového celorepublikového uzavření škol toho stihli opravdu hodně.

Nejen, že úspěšně ukončili lednové, únorové a březnové kolo mezinárodní soutěže Pohár vědy FOCUS 2020, ale také prezentovali „barevné experimenty“ v rámci mezinárodního projektu ESDY Colours 2020, či v rámci pravidelné klubové činnosti realizovali aktivity celoročního projektu na podporu talentovaných dětí a mládeže Mladý vědec 2020. Číst více

Turbočmeláci létali v Petřvaldu

Nečekaná výroba „turbočmeldy“

To se tak prostě někdy stane, že máte plány, co budete dělat na schůzce a najednou je nutné improvizovat. Když Vám na začátku schůzky Sluníčka oznámí, že řešení 1. kola Poháru vědy Fokus maji v počítači a své hlavě… Tak přijde čas na výrobu „turbočmeldy“.

Historie „turbočmeldy“

Papírová hračka, která má opravdu zajímavou historii se povede úplně každému a je absolutně nenáročná na materiál, přípravu i výrobu a efekt je obrovský. První házedla nasdílela na svém Facebooku naše kamarádka Janka se svými prvňáčky v Kežmarku. Pak se do výroby pustili i prvostupňoví debrujáři s Jitkou ve Stříbře a pak se Hulíňáci s druhou Jitkou pochlubili výborným názvem TURBOČMELDA. A my jsme jej také museli vyzkoušet. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak se nám dařilo. Video letu naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=PkBhCCbc0qM Ilona Křižáková, Petřvald Datum: 17. 1. 2020 1 dospelý, 4 děti

Mladý vědec 2019 – KMD Sluníčko ve školní družině

Poslední říjnový den jsme se opět, vybaveni kufříkem různých pomůcek, rozjeli za našimi kamarády do družiny v Dolní Lutyni. Tentokrát jsme si v rámci aktivit projektu Mladý vědec 2019 připravili fyzikální a chemické hry s barvami, skládání a rozklad barev, barevné spektrum. Náš vstup do třídy doprovázel hluk, to jsme netušili, co nás čekalo za dveřmi … čarodějnice, upíři, černokněžník … zkrátka havěť všeho ražení. Celá škola slavila Halloween. A tak jsme skvěle využili kouzelnou halloweenskou atmosféru, mávli párkrát kouzelnou hůlkou a veškeré oči dětí byly upřené na naše stoly, připravené k fyzikálnímu vědeckému „kouzlení“. Začali jsme rozkladem barev – chromatografií (černá, červená,modrá, zelená) na proužcích kuchyňských papírových utěrek. Také počasí nám přálo, sluníčko svítilo a my jsme mohli „pouštět na stěny prasátka“. Zde jsme pozorovali rozklad bílého světla na spektrum. A další „trik“, ponořili jsme zrcátko do vody a „bílé prasátko“ se ještě výrazněji rozložilo na barevné spektrum. Nakonec jsme si „zakouzlili“ s barevnými lentilkami v mléce. Zkusili jsme dva různé tvary misek – kulatou a hranatou .Tak mohly děti pozorovat, jak se barvičky rozptýlily v mléce, ale nesmísily a vytvořily nádherné obrazce. Jako v každé kouzelné škole, i zde jsme si závěrem velmi jednoduše vysvětlili  co jsme dělali, jaké jevy a proč jsme pozorovali, co vše ovlivnilo výsledek našich experimentů a jak. Přestože naše show byla pro prvňáčky, spoustu věcí vymysleli správně, jsou to šikovní badatelé. Odměnou našim větším badatelům z klubu byl potlesk a zářivá očka všech těch malých černokněžníků, čarodějnic… A tak jsme si již domluvili další setkání a další zajímavé pokusy. Velký dík patří paní vychovatelce  Aničce Szeligové. Datum: 31. 10. 2019 Účast: 2 + 3 + 28

Aktivita byla podpořena v rámci dotačního programu MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2019.

Bambifest 2019

5. ročník BAMBIFESTu, přehlídka dětských sdružení a organizací pracujícími s dětmi. BAMBIFEST se koná
17. – 18. 5. 2019 v Ostravě na loukách u Koliby v Bělském lese.

BAMBIFEST v Ostravě má tyto části:

  • aktivní prezentace organizací a zájmových skupin pracujících s dětmi a mládeží
  • ukázky táboření, činností s dětmi na schůzkách a rukodělných prací
  • ukázky činnosti divadelních, tanečních a pěveckých spolků na pódiu

V případě zájmu propagovat svoji činnost na BAMBIFESTu v Ostravě, navštivte záložku registrace.

Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostravy a městského obvodu Ostrava Jih.

Pořadatelem BAMBIFESTu v Ostravě je Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s., jehož aktivním členem jsou KMD MSK.

Jak to bylo vloni? Na loukách v Ostravě-Bělském lese bylo opět živo. 18. – 19. 5. 2018 se uskutečnil jubilejní ročník
BAMBIFESTu, největší přehlídky volnočasových aktivit pro děti a mládež, vloni s mottem: „Již 20 let
naplňujeme volný čas Vašich dětí!“.BAMBIFEST našel své příznivce i přesto, že počasí nebylo úplně optimální. A i když nebylo dětí nejvíce, o to více se jim organizátoři věnovali a vykouzlili jim tak nejeden úsměv na tváři.
Při příchodu na festival děti obdržely svůj BAMBIpas, kartičku, se kterou postupně obcházely
jednotlivé stánky a plnily zde rozmanité úkoly. Za správně odvedený úkol děti získaly do své kartičky
razítko. Při získání daného počtu razítek byl BAMBIpas slosovatelný. Děti při vylosování právě svého
čísla obdržely krásné ceny. Během obou dnů konání bylo k vidění ve stáncích téměř 40 organizací a z toho 2 krajské rady, které zastupovaly celkem 90 oddílů. Na stánky postupně přicházely děti a plnily zde aktivitu. Děti tak
mohly vyzkoušet stavbu puzzlí, poznávání hradů, zámků, stromů, ale i pejsků, zahrát si s obrovským
balonem kinball, ale také třeba si zatancovat, zdolat parkourové překážky, zastřílet si ze zbraní
nebo třeba si vyzkoušet fyzikální pokusy u debrujárů. Děti se tak zároveň vzdělávaly, sportovaly a především
si zde mohly najít oddíl či kroužek, který jim vyplní jejich volný čas. Prezentaci debrujárské činnosti ve stánku vloni zajišťovaly kluby:
• Asociace malých debrujárů ČR, z. s., Klub debrujárů při gymnáziu Frýdek, FreeDeK
• Asociace malých debrujárů ČR, z. s., Klub debrujárů při ZŠ Ostrava, Šeříková Číst více

TECH a INDUSTRIAL – talent 2018

Debrujáři z klubu FreeDeK při gymnáziu se zúčastnili soutěže TECH a INDUSTRIAL – talent 2018. V průběhu posledních měsíců roku 2018 a ledna 2019 si připravili materiál a natočili video o firmě Blanco, která dodává výrobky snad do všech domácností, a její výrobky jsou spojeny s vodou. Na slavnostním vyhlášení v malé zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku si ve čtvrtek 28. března převzali ceny pro vítěze.

Mladý vědec 2019 – KMD Sluníčko Petřvald na Týdnu mozku

V sobotu 16. března 2019 jsme vyrazili spolu s několika dospěláky do Prahy na Akademii věd České republiky na akci Týden mozku. Cesta z Petřvaldu do Prahy ,,žlutým vlakem“ proběhla bez problémů i zpoždění. Celá akce se konala na Národní třídě v prostorách Akademie věd České republiky. Zde jsme si mohli vyzkoušet a své mozky potrápit nad různými fyzikálními i jinými hračkami, hlavolamy, optickými klamy, exponáty ze science center a podobně. Některé jsme  již znali z dřívějška, ale v malém provedení. Byli jsme také pozdravit naše kamarády debrujáry ze Stříbra, Nymburku Zbirohu, kteří zde vystavovali svoje klubové projekty. Sobotní výlet jsme zakončili občerstvením v obchodním domě ⚓ Kotva. Cestou zpět na hlavní nádraží jsme vyzkoušeli všechny 3 trasy pražského metra. Celý výlet byl pro všechny jedno velké objevování, překvapení, zkrátka paráda 😁. Datum: 16. 3. 2019 Účast: KMD Petřvald – 4 děti + 3 dospělí

Věda a debrujáři

Jak projekt „Věda a malí debrujáři 5“ probíhal? První část – korespondenční – byla zahájena 1. ledna 2018. V následujících měsících účastníci řešili úkoly, hádanky, hlavolamy a bádali nad pokusy a problémy. Korespondenční část skončila 30. září 2018. Ukázka úloh jednoho kola: 1 úloha: Vypařování vody. Postavte nádobu (hrnec) s vodou tak, aby ji zahříval zespodu plamen nebo elektrická plotýnka. Sledujte vodu až do doby varu. Buďte při pozorování opatrní. Zaznamenejte všechna svá pozorování. Pozorujte vypařování vody. Voda se vypařuje: a) jen při teplotě 100°C b) při jakékoliv teplotě. 2 úloha: Jistá princezna si ze svých nápadníků chtěla vybrat chytrého ženicha. Prohlásila proto, že ten, kdo určí, v které ze tří skříněk je její prsten, jí ho smí navléknout na prst a stát se jejím mužem. Prsten skutečně uložila do jedné ze skříněk a opatřila všechny tři skříňky nápisy a čísly. Pomůckou pro nápadníka k nalezení prstenu mělo být to, že jen jeden z nápisů je pravdivý. Dokázali byste si na místě princeznina nápadníka poradit? Skříňka 1. Prsten je v této skříňce. Skříňka 2. Prsten není v této skříňce. Skříňka 3. Prsten není v první skříňce. a) prsten je v první skříňce b) prsten je v druhé skříňce c) prsten je ve třetí skříňce. 3 úloha Ve zcela unikátním Technickém muzeu je zachycena stopadesátiletá historie automobilky Tatra od doby, kdy byl roku 1897 vyroben první automobil v Rakousko-Uhersku, nazvaný Präsident. Toto muzeum je ve městě: a) Frýdek-Místek b) Kopřivnice c) Opava d) Třinec 4 úloha Do nádoby s vodou přidejte pár kapek oleje. Olej zůstane na hladině, protože jeho hustota je: a) větší než vody b) stejná jako vody c) menší než vody. Najděte způsob, jak docílit toho, aby se olej ve tvaru koule v nádobě naplněné kapalinou vznášel. Druhá část – pro účastníky projektu jsme připravili návštěvu víkendové setkání v Lískovci a návštěvu vědeckotechnického centra v Dolních Vítkovicích v červnu. Účastníci zkoumali interaktivní modely, řešili úkoly a připravovali odpovědi na řadu technických a přírodovědných otázek. Získané dovednosti pak účastníci zúročili při dalších aktivitách. Třetí část – finálové setkání – Do finále postoupily týmy čtyř korespondenčních kol. V průběhu prvního týdne října jsme celou korespondenční soutěž vyhodnotili a nejlepší týmy debrujárů jsme pozvali 31. října – 1. listopadu do Beskyd – Ostravice, penzion Sepetná na finálové setkání. Všeobecně zájem o studium vědních a technických oborů opadá. Náš projekt přispěl ke změně stávajícího stavu. Především mladou generaci již od nejútlejšího věku vedeme a motivujeme tak, aby její zájem o studium fyziky, chemie, matematiky a technických oborů nejen neupadal, ale naopak narůstal. Aktivitou navazujeme na celou řadu svých minulých aktivit popularizace vědy a techniky v oblasti volného času mezi dětmi a mládeží. Úlohy byly do korespondenčního i finálového kola vybrány tak, aby je mohly řešit děti mateřských škol, základních škol a středních škol vždy na odpovídající úrovni vědomostí. Na základě téměř dvacetiletých zkušeností dále rozvíjíme původní myšlenku popularizace a tzv. „odmystifikace“ vědy vůči školní a další široké veřejnosti. Chtěli jsme oslovit co možná nejširší okruh dětí a mládeže, zapojit účastníky tak, aby jejich zájem neopadal, ale aby pokračovali i v roce příštím. Všichni účastníci finále obdrželi publikaci s jednoduchými a snad i zajímavými pokusy. A všichni vedoucí a učitelé, kteří se do soutěže zapojili, také obdrželi publikaci, kterou jsme vytvořili – Debrujáři a věda – hravá matematika. Řešení úloh korespondenčního kola nám poslalo 1251 řešitelů, finále jsme připravili pro 33 účastníků. Při řešení úloh projektu jsme nechali účastníky protékat bezpečný elektrický proud, jeho hodnotu jsme změřili elektrickým přístrojem, objasnili jsme stejnosměrný i střídavý elektrický proud, ukázali a vysvětlili Leidenfrostův jev, ukázali Heronovu parní baňku, vyrobili píšťalku, nosič kávy, používali infrakameru pro měření teploty a tvorbě obrázků, propíchávali balónky bez úniku vzduchu, vařili vodu při pokojové teplotě, nechali plovat hustější těleso na vodě, potápěli předměty, nechali je žuchat, vážili jsme a odhadovali, hráli si s geometrií, udělali kopec vody, nosili kýbl s vodou dnem vzhůru, nechali hořet kapesník bez poškození, vyráběli otisky, naučili se řadu triků. Velký význam přikládám samotnému setkání, řada dětí našla nové kamarády s podobnými zájmy. Děti musely při experimentech nejen pokus ukázat, ale pokusit se ostatním vysvětlit princip, který demonstrovali. Číst více

Debrujáři měří záření.

Terestriální záření je elektromagnetická energie, která pochází z povrchu Země, předmětů na povrchu Země. Měřili jsme záření, kterému je vystavena obec Dobrá, Skalice (část Frýdku-Místku) a Baška od Země a z vesmíru. Mezi základní veličiny, které charakterizují zdroj záření, je emise. Hodnota emise udává počet částic záření emitovaných zdrojem za jednotku času. Rozměr emise je s-1. Čekali jsme, že největší hodnoty záření budou u dálnice, která vede přes Dobrou, ale ty největší hodnoty byly naměřeny na kopci, z kterého se dostanete k nádrži v Bašce. Číst více

Evropský den vědy ve Frýdku-Místku

Finále soutěže „Vlny a vlnění“ proběhlo ve čtvrtek 14. března 2019 od 14:05 h do 18:00 na frýdeckém gymnáziu v rámci Evropského dne vědy (ESDY – Waves). Pokusy na téma „Vlny a vlnění“ si soutěžící děti připravovaly na svých školách nebo doma. Finálového odpoledne se zúčastnili ti nejúspěšnější experimentátoři Frýdku-Místku a okolí. O vítězi rozhodla odborná porota.

Cílem soutěže ve Frýdku-Místku bylo porovnat vědomosti a dovednosti žáků z různých škol. Připravili jsme setkání dětí, které mají zájem o přírodní vědy a chtějí si rozšířit vědomosti získané
v hodinách fyziky. Číst více

Návštěva Sluníček ve školní družině

I když byl únor krátký stihli jsme toho opravdu hodně.

Zvládli jsme lyžák, jarní prázdniny, vyřešili a odeslali druhé kolo mezinárodní soutěže Pohár vědy Beppo 2019.

A aby toho nebylo málo, zajeli jsme navštívit naše kamarády do školní družiny v Dolní Lutyni.

Čekala na nás paní vychovatelka Anička Szeligova a její děti.
Společně jsme zkoumali a snažili se vyřešit 1. kolo Poháru vědy, záludné úkoly našeho žabáka Beppa. Číst více

Vytvořil TomyS - http://tomys.4fan.cz/