Specifické aktivity 2023

V rámci dotace MŠMT pro rok 2023 jsou vyhlášeny specifické aktivity a hlavní specifická aktivita pro kluby je Zelená/udržitelná Evropa.

V rámci této specifické aktivity můžete vykazovat činnost zaměřenou na trvale udržitelný rozvoj. Všechny cíle a podcíle udržitelného rozvoje naleznete na https://osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs/.

Příklady aktivit a témat, které můžete zapojit do vaší klubové činnosti:

 • V rámci aktivit kolem Dne Země či Uklidme Česko apod. pomáhat s úklidem našeho okolí.
  • Cíle 11 Udržitelná města, případně 14 Život na souši a 15 Život ve vodě
 • Zapojit do klubové činnosti např. solární či vodíkové články či jiné obnovitelné zdroje.
  • Cíl 7 Dostupné a čisté zdroje
 • Aktivity zaměřené na zdravý životní styl.
  • Cíl 3 Zdraví a kvalitní život.
 • Aktivity zaměřené na plýtvání potravinami, vodou či jinými zdroji.
  • Cíle 2 Konec hladu, 6 Pitná voda a kanalizace a 12 Odpovědná výroba a spotřeba.
 • Aktivity zaměřené na klimatické změny.
  • Cíl 13 Klimatická opatření.

Toto jsou jen příklady možných témat a aktivit, možností je mnohem více. Pokud máte nějaký nápad a nejste si jistí, zda je použitelný, napište dotaz na info@debrujar.cz a my vám poradíme.