Instrukce k psaní článků

Psaní článků z akcí, zpráv o činnosti, pozvánek na aktivity apod. je důležité a nezbytné pro úspěšné fungování jakékoli neziskové organizace. Důležité je to hlavně vzhledem k dotacím, které dostáváme na činnost od MŠMT, krajů, měst a obcí, a o které nechceme do budoucna přijít. Cílem je udržovat stránky aktuální, se zajímavým a inspirativním obsahem nejen pro stávající kluby, ale především k prezentaci činnosti asociace veřejnosti, novým klubů či potenciálním partnerům či sponzorům.

Článek o činnosti klubu by měl ukázat vaši běžnou klubovou činnost.

 • Pokud provádíte pravidelnou činnost, může se jednat o zprávu ze schůzky klubu nebo třeba popis dlouhodobějšího projektu, kterého jste se v rámci klubu účastnili.
 • Pokud vykonáváte nepravidelnou činnost, může se jednat o zprávu z výjezdu, z akce pro klub či pro veřejnost nebo o zapojení do jednorázového projektu.
 • Pokud je pravidelná činnost podporována nějakým partnerem (město, kraj atd.), je vhodné to v článku uvést.
 • Vítaný je popis práce na nějakém projektu či tématu včetně případných výstupů.
 • Článek doplňte alespoň 4 různými fotografiemi z činnosti.

Podmínkou pro získání navýšeného příspěvku na činnost klubu je zveřejnění 2 článků z činnosti klubu ve školním roce (tj. nejpozději 31.8. 2023) . Při vykazování více článků z činnosti klubu je žádoucí články rozložit do celého roku a nehrnout větší množství najednou, obzvláště pokud se jedná o starší aktivity. Kluby vykazující aktivitu nad nezbytné minimum budou oceněny různými drobnostmi a benefity.

Článek o specifických aktivitách může vykazovat aktivitu, která proběhla na klubové schůzce, může se jednat o nějaký tematický výjezd či jakoukoli akci pro klub či veřejnost. Důležité je, aby náplň byla zaměřena na témata vypsaná ve specifických aktivitách – https://www.debrujar.cz/specificke-aktivity/.

Článek by měl obsahovat:

 • popis
 • cíle a zařazení aktivity
 • počet zapojených členů AMD (rozděleno na děti a dospělé)
 • případné zapojení veřejnosti (opět rozdělit na děti a dospělé)

Je vhodné uvést partnery a podporovatele. Článek doplňte alespoň 4 různými fotografiemi dokumentující aktivity.

Pro finanční podporu je třeba publikovat článek do 14 dnů po ukončení aktivity a během roku 2023 je třeba vykázat alespoň 2 aktivity (alespoň jedna do 31. 8. a druhá do 30. 9.).

Článek o akci pro veřejnost by měl vždy obsahovat

 • název akce
 • datum
 • místo konání akce
 • cíl a zaměření akce
 • pořadatele akce
 • počet debrujárských členů účastnících se akce (dětí a dospělých)
 • počet ostatních účastníků (veřejnost)
 • krátkou zprávu o průběhu akce.

Opět nezapomeňte na partnery. Důležitá je také aktuálnost, proto články publikujte nejpozději do 14 dnů po akci (obzvláště v případě podpořených akcí).

K článku přidejte fotografie, ze kterých bude zřejmé, že šlo skutečně o prezentaci AMD ČR a našich aktivit.