Pardubický

Bádáme, bádáme,…

V letošním školním roce se opět scházíme se zvídávými dětmi a bádáme, objevujeme, poznáváme. A že jsme už toho letos stihli. Pohráli jsme si s vodou – zjišťovali jsme kolik kapek se vejde na minci – hooooodně, co se děje, když se díváme skrz sklenici vody, vyrobili jsme si „potápěče“, který cestoval v lahvi nahoru, dolu a pořád […]

Bádáme, bádáme,… Read More »

Barevný podzim pro veřejnost

         Během měsíce října jsme si vyzkoušeli pokusy s barvičkami. Jako první pokus, jsme si vyzkoušeli namalovat obrázek asi tak 2 centimetry od okraje na piják. Ten jsme postavili do vody a sledovali, jak se voda nasává do pijáku a odnáší s sebou barvičky. Druhým pokusem bylo dělení barev křídou. Na bílou křídu jsme si nakreslili fixou

Barevný podzim pro veřejnost Read More »

Poznáváme okolí tábora

Letní tábor AMD ČR na Budislavi, jak jsem psal v minulém článku, byl plný různých aktivit. Jednou z nich bylo poznávání okolí tábora. Co zde roste, běhá, létá a leze. Pro nás táborníky je to velice důležité, vždyť náš tábor bezprostředně sousedí s přírodní rezervací Toulovcovy maštale – oblastí pískovcových skal a borových lesů. A pro nás debrujáry

Poznáváme okolí tábora Read More »

Třídíme odpad

Letní tábor AMD ČR na Budislavi, byl plný různých aktivit, zajímavých činností a plnění úkolů, které účastníky pobytu vedli ke společnému cílu. Dosáhnout vítězství v celotáborové hře. Což se nakonec všem  účastníkům podařilo. Náš tábor není jen honba za splněním úkolů z „celotáborovky“, ale skládá se z mnoha drobných každodenních aktivit, které se táborníkům dostávají pod kůži.

Třídíme odpad Read More »

Krásné srpnové odpoledne s příjemnými lidmi

Dne 3. srpna 2023 jsme se věnovali pokusům s vodou. Těchto pokusů se zúčastnilo z veřejnosti 40 dětí a 30 dospěláků. Na fotografiích jsme zdokumentovali několik pokusů, které nás provázeli celým odpolednem.         Pokus svíčka požírající kyslík – plamínek svíčky spotřebovává vzduch, který je uvnitř sklenice. Jak postupně kyslík ubývá, tlačí se na jeho místo voda na talířku.

Krásné srpnové odpoledne s příjemnými lidmi Read More »

Debrujárský tábor 2023

Jak se stalo zvykem pro kluby Malých debrujárů z Pardubického regionu, tak i o letošních prázdninách, jsme připravili letní tábor. Na táborové základně v Budislavi, v termínu od 16. do 29. července se uskutečnil v pořadí 24. ročník letních táborů, které společně připravují a uskutečňují vedoucí debrujárských klubů Pardubického regionu.              „Tajemné nápisy a symboly. Neustálý pocit, že tě někdo

Debrujárský tábor 2023 Read More »

Turnaj SUMO robotů

Poslední červnová schůzka kroužku byla ve znamení tradičního velkého turnaje SUMO robotů. Důležité bylo postavit vhodného robota, který splňuje přísná konstrukční pravidla, a robota správně naprogramovat. Což se přihlášeným klukům dozajista povedlo. Turnaj začal technickými přejímkami robotů a potom následovala základní část turnaje, na kterou navazovala vyřazovací část turnaje s velkým finále. V základní části turnaje hrál

Turnaj SUMO robotů Read More »

Příprava na turnaj SUMO robotů

Tato schůzka kroužku Lego robotiky se nesla ve velkých přípravách a očekávání z červnového turnaje SUMO robotů, který již tradičně připravujeme v červnu na naší škole. Kluci to mají těžké, protože je čeká první účast na turnaji a nemají srovnán s konkurencí v podobě jiných Sumo robotů. Proto se hledala každá dostupná inspirace například na internetu. Stavba robotů je

Příprava na turnaj SUMO robotů Read More »

Dobyvatelé hradu

Květnové setkání kroužku Lego robotiky bylo zaměřené na konstrukci obléhacích strojů. Většina kluků si vybrala jako obléhací stroj katapult. Střelivem robotického katapultu byl korkový špunt. Konstrukce nebyla snadná, jelikož se muselo neustále zkoušet funkčnost a přesnost katapultu a jeho střel. Kromě konstrukce bylo důležité sestavit vhodný program pro robotický katapult tak, aby střílel co nejdále

Dobyvatelé hradu Read More »

Robotický katapult

Květnové setkání kroužku Lego robotiky bylo zaměřené na konstrukci obléhacích strojů. V první fázi bylo nutné nejprve nastudovat různé historické stroje, které by bylo možné ze stavebnice Lego sestavit a naprogramovat. Po výběru vhodného oblékacího stroje, došlo k jeho konstrukci. Většina kluků si vybrala jako obléhací stroj katapult. Střelivem robotického katapultu byl korkový špunt. Konstrukce nebyla snadná,

Robotický katapult Read More »