Registrace

Debrujáři

jsou děti a dospělí, kteří se snaží nepromarnit svůj volný čas a baví se s jednoduchými pomůckami vědou, technikou a ekologií.

Proč se stát debrujárem?

– roční členský poplatek je symbolický
          – 50 Kč pro klubové členy
          – 250Kč pro individuální členy
– pravidelně dostáváte internetem informace o aktualitách a dění v AMD ČR
– můžete se účastnit nabízených aktivit AMD ČR
– můžete využívat všech materiálů AMD ČR
– můžete podávat vlastní projekty k finanční podpoře MŠMT a dalších partnerů
– dostanete se do společnosti podobných nadšenců neformální hry s vědou, technikou a ekologií

Jak se stát členem?

 – vyplňte a odešlete přihlášku (KLUBOVÁ, INDIVIDUÁLNÍ)
 – odešlete členský poplatek dle instrukcí, které obdržíte do emailu
 – zašlete na Ústředí AMD ČR jmenný seznam registrovaných členů v klubu – Jmenný seznam ke stažení
 – pochopitelně výhodnější je založení vlastního klubu, pro který stačí jeden vedoucí nad 18 let a alespoň 5 dalších členů (vedoucí je povinen mít souhlas zákonných zástupců v případě nezletilých členů
Hodně zábavy s debrujáry!

..a teď se můžu úspěšně zaregistrovat!