Specifické aktivity

Den Země – Exkurze do Staré čističky odpadních vod v Bubenči (26. 4. 2024)

Vědátoři podnikli exkurzi do Staré čističky odpadních vod v Praze Bubenči. Touto exkurzi jsme oslavili Den Země. Smyslem celé akce bylo se seznámit a připomenout důležitostí vody pro život, nutnost čištění odpadních vod kvůli životnímu prostředí apod. Specifické aktivity: 6 Pitná voda a kanalizace, 12 Odpovědná výroba a spotřeba Účast: 2 + 17

Den Země – Exkurze do Staré čističky odpadních vod v Bubenči (26. 4. 2024) Read More »

Den Země – Doklomotíci na exkurzi (26. 4. 2024)

Doklomotící se vydali ke Dni Země na prozkoumání Staré čističky odpadních vod v Praze Bubenči. Prozkoumávali jsme také stoky starého kanalizačního systému. Již od mateřské školy se děti učí základní informace o vodě a její nesmírné důležitost pro život. Člověk bere životadárnou a čistou vodu jako samozřejmost, mnohdy jí však i plýtvá. Co však se děje

Den Země – Doklomotíci na exkurzi (26. 4. 2024) Read More »

3, 2, 1, Start! – Raketový den

Dnešní setkání nymburských debrujárů bylo zaměřeno na rakety všeho druhu. Prvním typem byla raketa lihová, vyrobena z vyhozené PET lahve. Ukázali jsme si tím, že dopitou PET lahev můžeme zrecyklovat na fyzikální pomůcku, na které si můžeme vysvětlit Newtonův zákon Akce a reakce. Druhým typem rakety byla raketa z pouzdra od kinofilmu, do kterého jsme nalili do

3, 2, 1, Start! – Raketový den Read More »

Fission 2024 – nová mezinárodní zkušenost

Druhou sobotu v dubnu jsem měl jedinečnou příležitost navštívit pobočku americké univerzity v Sofii nesoucí název American College of Sofia (ACS), která pořádala akci zvanou Fission Event. Jedná se o výstavu, kde mladí studenti prezentují své vědecké projekty, na kterých celý školní rok pracovali, ty však musí mít nějaký pozitivní přínos pro člověka nebo planetu.

Fission 2024 – nová mezinárodní zkušenost Read More »

Recyklujeme a tvoříme

Na své další schůzce debrujáři z Liberce využili stará CD a rourky od WC papíru a vyrobili si netradiční kaleidoskopy. Přitom si nejenom prohloubili znalosti z optiky, ale také opět připomněli, jak je důležité neplýtvat materiálem. Jak se jim kaleidoskopy povedly, se můžete podívat ve fotogalerii. Datum akce: 15. 4. 2024; Debrujáři: 12 + 2

Recyklujeme a tvoříme Read More »

Recyklujeme a bádáme

V pondělí 8. 4. debrujáři z Liberce spojili debrujárské bádání nad vzduchovými děly s recyklací použitých PET lahví, kelímků, papírů a sáčků. Na začátku schůzky si připomněli, proč je důležité recyklovat a neplýtvat materiálem. A pak už se pustili do zkoumání, proč vzduchové dělo dokáže srážet předměty na dálku. Ke zviditelnění proudícího vzduchu použili kouř

Recyklujeme a bádáme Read More »

Chromatografie a papírové květy

Dnešní setkání bylo ve znamení jara, kdy jsme se zaměřili na hrátky s barvami. K pokusům jsme využili barevné fixy a filtrační papír. Zkoušili jsme metodu chromatografie, kdy jsme zkoumali rozklad jednotlivých barev a měřili jsme i rychlost jednotlivých barev. Ve druhé části hodiny jsme recyklovali starý papír, ze kterého jsme vyráběli papírové květy, které

Chromatografie a papírové květy Read More »

Evropské dny vědy pro mládež v České Lípě

Letošní téma ESDY bylo Vzduch. V obou Českolipských klubech se tedy v týdnu od 11. do 16. 3. 2024 intenzivně experimentovalo na toto téma. Starší debrujáři vyráběli kyslík katalytickým rozkladem peroxidu vodíku Řešili, že není katalyzátor jako katalyzátor. Zkoumali složení a význam katalyzátoru do automobilu a s tím souvisejícící složení výfukových plynů vypouštěných do ovzduší.

Evropské dny vědy pro mládež v České Lípě Read More »

KMD Stříbro a ESDY 2024 – Vzduch

I v letošním roce se starší i mladší debrujáři z KMD Stříbro 1 a KMD Stříbro 2 zapojili do Mezinárodních vědeckých dnů pro mládež. Letošní experimentální téma je AIR – VZDUCH. A tak jsme od pondělí 11. března do pátku 15. března nejen na schůzkách, ale i individuálně a při výuce fyziky a chemie experimentovali

KMD Stříbro a ESDY 2024 – Vzduch Read More »

Girls Labs

Debrujárky ze Stříbra se zapojily do dvouletého projektu Girls´ Labs, jehož cílem je motivovat dívky k dalšímu studijnímu a profesnímu zaměření do vědy a výzkumu. První workshop v laboratořích proběhl ve středu 28. února 2024 a děvčata si vyzkoušela práci s termokamerami, zrealizovala experimenty, které očima termokamery dávají viditelné výsledky, zatímco pouhýma očima ne. V

Girls Labs Read More »