Author Archives: Mgr. Zdenka Kočková

Mladý vědec 2020 – Koumáci z Jakutské pracují online

Na ZŠ Jakutská se po prvotním rozkoukání po uzavření škol také rozběhly debrujárské online schůzky s pokusy.

Podařilo se nám přes platformu MS Teams absolvovat několik setkání, při kterých jsme pozorovali šíření zvuku, rozpouštění barev v mléce a rotující rozinky ve vodě.

Samotné pokusy jsme si okořenili kouzelnými číselnými kartami a tangramovými hlavolamy.

Nezapomněli jsme ani na debrujárskou dílnu a vyrobili si pohyblivý obrázek.

Online schůzky nás sice bavily, ale už se těšíme na schůzky prezenční a pokusování v naší školní klubovně a školní zahradě.

Místo schůzek: online schůzky v domácím prostředí

Termíny schůzek: 5., 12., 19. 11. 2020

Počet debrujárů: 6

Počet pomocníků z řad sourozenců a zákonných zástupců: 6

Vedoucí KMD při ZŠ Jakutská: Z. Kočková

Mladý vědec 2020 – Bublináda

Mladý vědec 2020 – Bublináda

Debrujáři Koumáci ze ZŠ Jakutská zahájili letošní sezónu Bublinádou pro školní družiny. Na školním pozemku si mohli malí spolužáci vykouzlit nejednu vydařenou bublinu z jednoduše namíchaných dvou ingrediencí – vody a kvalitního prostředku na mytí nádobí.

 

 

 

 

Datum akce: 24. 9. 2020

Místo akce: ZŠ Jakutská, školní zahrada

Počet debrujárů: 6 + 1

Vedoucí KMD při ZŠ Jakutská: Z. Kočková

Mladý vědec 2019 – Laboratoř PřF UK

Hořící ruce a různé jiné experimenty jsme si vyzkoušeli na Přírodovědecké fakultě UK.

Debrujáři z JAKUTSKÉ navštívili Jakuba Režňáka v laboratoři na Přírodovědecké fakultě UK, kde pro ně připravil nevšední přehlídku zajímavých chemických pokusů.

Termín: 15. 11. 2019

Místo: Praha

Počet debrujárů: 7 + 2

Výletník opět v akci

Koumáci ze  ZŠ Jakutská zahájili letošní setkávání se ZŠS Starostrašnická vyráběcí dílnou v muzeu JAKomenského. Společně si vyrobili ruční papír a neviditelným inkoustem malovali vánoční motivy.

Termín skce: 27. 11. 2019

Místo: Praha 1, Valdštejnská

Počet debrujárů: 4 + 1

Počet dětí ze ZŠS: 5 + 3

Ke hvězdám

Štefánikova hvězdárna

Debrujáři z KMD při ZŠ Jakutská navštívili Štefánikovu hvězdárnu a ověřili si tak některé své vědomosti v praxi. Pozorovali jsme také noční oblohu a zhlédli krátký dokument o planetě Zemi.

Datum: 20. 11. 2019, počet účastníků: 18 + 2

 

Mladý vědec 2019 – Debrujáři ZŠ Jakutská na celorepublikovém setkání

Mladý vědec 2019

Debrujáři ZŠ Jakutská se zúčastnili celorepublikového setkání talentovaných dětí a mládeže v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci.

Náplní víkendového pobytu bylo předávání námětů na pokusy v debrujárských klubech, aktivní účast na připravených workshopech (výroba fyzikálních hraček a pokusy se suchým ledem) a návštěva Pevnosti poznání.

Naši pokusníci si připravili pokusy s vodou, vzduchem a předvedli i něco z debrujárské dílny.

Datum: 22. – 24. 11. 2019, počet účastníků: 8 + 3

Aktivita byla podpořena v rámci dotačního programu MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2019.

 

Vesmírný výjezd

Skupina debrujárů z KMD při ZŠ Jakutská prožila týden společně s německými dětmi, plný zajímavých vesmírných aktivit, sportovních soutěží a kreativního vyrábění v německém městečku, pyšnícím se největším cihlovým mostem na světě – Göltzschtalbrücke. Navštívili planetárium a vesmírné muzeum v Rodewisch, bobovou dráhu v Eibenstocku, studovali funkčnost slunečních hodin, které také vyráběli společně s dřevěnými raketami na raketový pohon s doletem až 150 m. Své přírodovědné schopnosti  prokázali při lesním rally a pohybovou dovednost při discgolfu. Zajímavým zážitkem také bylo předvádění debrujárských pokusů společně se smyslovou hernou. Se základními německými slovy se seznamovali v průběhu celého pobytu, ale především v průběhu celodenní česko – německé animace, kterou pro obě skupiny připravila organizace Tandem.

Sport a kreativita v SRN

 

Debrujáři ZŠ Jakutská díky několikaleté spolupráci s AWO Vogtland pravidelně vyjíždí za sportem a kreativitou do SRN na týdenní pobyty a turnaje ve vybíjené Bad Brambacherský Pokal.

V letošním školním roce opět využili od Asociace malých debrujárů ČR za aktivity s klubem KMD při ZŠ Jakutská nabídku na týdenní sportovní pobyt v Netzschkau. Měli možnost společně s německými dětmi vyzkoušet zajímavé aktivity, při nichž si porovnali své síly a schopnosti. Domlouvali se především angličtinou, která se vyučuje na základních školách v obou zemích. Zdokonalovali tak své komunikační a kooperační dovednosti.

 

Získané vědomosti a šikovnost si poměřili při lesním rallye a disk golfu, fyzickou zdatnost prokázali v lanovém centru a kreativitu při výrobě gelových svíček a obrázků z barevného písku. Navštívili Dračí vápencovou jeskyni s laserovou show, místní zámek z období pozdní gotiky a největší cihlový most na světě  Göltzschtalbrücke.

Letošní pobyt v SRN byl částečně hrazen z Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2018 a podpořen účastí zákonného zástupce v roli zdravotníka.

Vedoucí KMD při ZŠ Jakutská: Z. Kočková

Výletník 2019

V letošním školním roce debrujáři ze ZŠ Jakutská opět pokračovali ve spolupráci se ZŠS ve Strašnicích a společně se skupinou dětí z této speciální školy v rámci projektu Výletník absolvovali několik setkání. Navštívili nově zrekonstruované Národní muzeum, Svět her, kde si zahráli některé společenské hry, soutěžili v petanque pro hendikepované, vyráběli s Big Shotem záložky a připravili předvánoční hudební koncert.

 

Filtrace vody

Debrujáři ZŠ Jakutská navštívili Toulcův dvůr a výukovým programem -Teče voda, teče – si potvrdili některé vlastnosti vody.

S průvodkyní Kapkou se zatočili v koloběhu vody a vypravili se k lidem do domácnosti. Pomocí série pokusů, z přírodní laboratoře nadace Veolia, pomohli Kapce v proměně na pitnou vodu a pochopili, k čemu je dobrý vodojem. Řeč byla také o šetrné spotřebě vody.

Vytvořil TomyS - http://tomys.4fan.cz/