KMD při Doctrině

Prskavky v akci

Za intenzivního větrání a po proškolení, jak zacházet s ohněm a nevdechovat možné výpary, se na první schůzce po Vánocích liberečtí debrujáři trochu netradičně seznamovali s prskavkami. Vyzkoušeli si, že prskavky díky svému složení mohou hořet i ve vodě (https://vida.cz/blog/prskavka-horici-pod-vodou), prohoří mandarinkou i vajíčkem. Uvědomili si, že vhodně omotaná izolepa kolem prskavky umožňuje kyslíku uvolněnému […]

Prskavky v akci Read More »

Liberečtí debrujáři na DOD 2024

Ve čtvrtek 25. 1. se liberečtí debrujáři aktivně podíleli na předvádění chemických a fyzikálních pokusů v laboratoři školy při Dni otevřených dveří na Doctrině – Podještědském gymnáziu. Uchazeči o studium a jejich rodiče mohli sledovat a vyzkoušet si pokusy z optiky paprskové i vlnové, vlastnosti tekutin, chemické reakce, otestovat vodivé těsto i své znalosti vzdáleností

Liberečtí debrujáři na DOD 2024 Read More »

Liberečtí debrujáři na Vánočnění

Liberečtí debrujáři současní i minulí se opět aktivně zapojili do přípravy a organizace tradičního Vánočnění v laboratoři školy. Žáci školy i návštěvníci si měli možnost vyzkoušet chemické vánoční hrátky, pohrát s debrujárskými fyzikálními hračkami i vyzkoušet pokusy připravené studenty samotnými – měření „živých baterií“, zpomalení magnetu při pádu hliníkovou trubkou a naslouchání světlu. Datum: 22.

Liberečtí debrujáři na Vánočnění Read More »

Pokusy s vajíčky v Liberci

V pondělí 20. 11. liberečtí debrujáři experimentovali s vajíčky. Naučili se poznat, zda je vajíčko čerstvé, či zkažené, syrové, či vařené, postavit nerozbité vajíčko na špičku, ověřit setrvačnost vajíček, vyrobit si vajíčkovou hopsakouli, zjistili, proč si čistit zuby, jak dostat uvařené vajíčko do láhve a z láhve třemi různými způsoby a nakonec si vyrobili netradiční

Pokusy s vajíčky v Liberci Read More »

Vodní stopa v Liberci

Liberečtí debrujáři se opět vrátili k ekologickým tématům. Na své pravidelné pondělní schůzce prozkoumávali, co to je vodní stopa a jakou vodní stopu za sebou zanechávají. Aby tématu lépe porozuměli, vyzkoušeli si, jak vypadá litr vody v odměrném válci a jak v krabičce tvaru krychle. Zjistili, jaký předmět v učebně má objem 1 000 litrů.

Vodní stopa v Liberci Read More »

Hrajeme si a přemýšlíme

Liberečtí debrujáři již tradičně předváděli svou radost ze sdílení pokusů s publikem v liberecké knihovně na akci Hrajeme si a přemýšlíme. Návštěvníci se zájmem sledovali jejich pokusy se suchým ledem, elektromagnetické pokusy, zkoušeli připravené fyzikální hlavolamy a ti nejmenší si pod vedením debrujárů vyráběli jednoduché fyzikální hračky. datum 14. 10. 2023 účast – debrujáři: 7

Hrajeme si a přemýšlíme Read More »

Elektrické obvody v Bílém Potoce

Debrujáři z KMD při Doctrina – Podještědské gymnázium, s. r. o. na tradiční akci BIPO představili svým spolužákům hrátky se solárními články. Společně se naučili správně rozsvítit klasickou žárovičku i LED, změřit napětí multimetrem na různých zdrojích, zjistili, že osvícená dioda je zdrojem napětí, pomocí fotovoltaického článku poslouchali světlo, vyrobili si svítící obrázek a ti

Elektrické obvody v Bílém Potoce Read More »

Seznamujeme se s fotovoltaickým článkem

Debrujáři z Liberce na své první schůzce v letošním školním roce navázali na ekologické téma z konce minulého školního roku a začali poznáváním vlastností fotovoltaického článku. Nejprve se naučili správně rozsvítit žárovku a LED diody a měřit elektrické napětí na zdrojích. Získané zkušenosti využili při zjišťování, kdy získáme na fotovoltaickém článku největší napětí. Nakonec si

Seznamujeme se s fotovoltaickým článkem Read More »

Newtonovy pohybové zákony v akci v iQlandii

Již tradičně připravili bývalí debrujáři z kvinty Doctriny-Podještědského gymnázia se svými spolužáky pro nové debrujáry z primy a jejich spolužáky fyzikální představení, letos na téma „Newtonovy zákony v akci“. Úspěšně své vystoupení předvedli v pondělí 19. 6. v liberecké iQlandii. Jak se jim vystoupení povedlo a jak se divákům líbilo, můžete vidět na fotografiích z

Newtonovy pohybové zákony v akci v iQlandii Read More »