Badatelské odpoledne s termokamerou

Teplota tání

Dosáhne–li krystalická látka určité teploty, mění se v kapalinu. Jev se nazývá tání. Teplota, při které nastává tání pevné látky, se nazývá teplota tání, která je různá pro různé látky. Protože teplota tání závisí na tlaku, udává se v tabulkách tzv. normální teplota tání, tj. teplota tání za normálního tlaku.

 • Nejvyšší teplotu tání za normálního tlaku má wolfram 3 370 °C naopak jednu z nejnižších má např. rtuť –39 °C.
 • Teplotu tání dané látky můžeme snížit přidáním příměsi, příkladem je přidání soli v zimě na zmrzlý led na chodníku. Tím se sníží jeho teplota tání a při okolní teplotě nižší než 0 °C začne led tát.
 • Látky amorfní a směsi přecházejí při zahřívání v kapalinu postupným měknutím. Nemají tedy určitou teplotu tání. Stálá hodnota teploty tání je tedy dobrou kontrolou chemické čistoty látky.

Endotermická a exotermická reakce

Pokud se při reakci uvolní méně energie, než kolik jí bylo na začátku dodáno, jedná se o reakci endotermickou.

 • Aby endotermické reakce vůbec probíhaly, musí se jim dodávat energie.
 • Přestaneme-li energii dodávat, reakce se zastaví.

Jestliže se při chemické reakci uvolňuje teplo, hovoříme o reakci exotermické. 

 • Exotermické reakce jsou mnohdy doprovázeny světelnými efekty či prudkým zvýšením teploty reakční směsi. Tyto reakce probíhají většinou samovolně, jejich nejběžnějším příkladem je hoření. 
 • Uvolnění tepla do okolí je nevratný proces.

Bádáme nad výrobou zmrzliny

Informace a zajímavosti:

 • Recepty na zmrzlinu (chlazené šťávy a mléka) měl ve třináctém století přivézt do Evropy cestovatel Marco Polo.
 • Zmrzlina v pravém slova smyslu se objevila až od roku 1550, kdy Blasius Villafranca z Říma vyrobil zmraženou krémovou směs pomocí ledu prosypaného solí.
 • Zpočátku sezmrzlina prodávala jen v nejvyšších společnostech.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zmrzlina

Pomůcky:

4 x miska, 4 x kelímek, led, lžička, utěrka, palička, různé druhy cukru (vanilkový, citronový, rumový, skořicový), 12 %, 31 % a 33 % smetana, 15 % kysaná smetana, kondenzované mléko, termokamera, stopky

Chemikálie: chlorid sodný, chlorid vápenatý, posypová sůl – směs chloridu sodného (70 %) a vápenatého (30 %), suchý led – pelety (pevná forma oxidu uhličitého)

Postup:

 • Den předem si necháme udělat v mrazáku kostky ledu.
 • Led ve stejném množství rozdělíme na tři části a v utěrce ho paličkou rozdrtíme.
 • Do misky postavíme kelímek se smetanou ochucenou cukrem a kolem dokola nasypeme rozdrcený led.
 • Led zasypeme v jedné misce chloridem sodným, v jedné chloridem vápenatým a v jedné posypovou solí.
 • Smetanu necháme přituhnout k bokům kelímku a pak seškrabujeme a promícháváme s ještě tekutou částí.
 • Ověříme, jak se chovají různé druhy smetany a mléka v různých chladicích směsích – pozorujeme nejnižší teploty ledové směsi, teploty smetany a dobu tuhnutí smetany.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *