Volební Valné shromáždění 13. 4. 2024

Vážení debrujáři
z pověření Výkonného výboru AMD ČR svolávám Valné shromáždění AMD ČR. Valné shromáždění proběhne hybridní formou 13. dubna 2024 od 13:00. Prezenční účast je možná v Praze (Klimentská 1443/50, Praha 1), online prostřednictvím schůzky v Google Meet.

Informace k valnému shromáždění budou zasílány delegátům emailem a budou k nalezení v Interních dokumentech na disku – https://drive.google.com/drive/folders/1aiOHWblqOvDjE95MPR50dAYJiE3uwt42?usp=drive_link
Informace budou doplněny postupně během března. Veškeré informace včetně podrobného programu budou dostupné nejpozději týden před VS. Disk je přístupný pouze po přihlášení do interního debrujárského účtu.

Valné shromáždění je volební a bude probíhat volba Výkonného výboru a Prezidenta spolku. Více informací k volbě bude na disku. Kandidovat můžou zletilí členové dle stanov spolku. Svůj souhlas s kandidaturou můžete zasílat na email ustredi@debrujar.cz.

Za Výkonný výbor AMD ČR

Jakub Režňák

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *