Doklomotíci

Doklomotíci na Debrujárské konferenci v Olomouci (8.–10. 12. 2023)

Doklomotíci z Nymburka ani tento rok nezaháleli a zúčastnili se opět další republikové akce, kterou si pro nás debrujáři připravili. Prezentovali jsme před ostatními kamarády pokusy na těžiště, navštívili jsme vánoční Olomouc, Pevnost poznání a zažili jsme mnoho legrace a obohatili jsme se nápady od ostatních debrujárů. Akce byla velmi zdařilá a děkujeme Mgr. Pavle Machové […]

Doklomotíci na Debrujárské konferenci v Olomouci (8.–10. 12. 2023) Read More »

Postcrossing jede! (13. 9. 2023)

Doklomotíci ani přes prázdniny nelenili a věnovali se posílání pohlednic. Jak pohlednice adresátům v jiných zemích byly postupně doručovány, tak i nám do Nymburka přicházely pohlednice během prázdnin. První zářijový den jsme byli všichni v úžasu, když nám přišlo necelých 40 pohlednic! Tím pádem jsme vyměnili celou nástěnku a čekáme na další příchozí pohlednice, abychom si mohli

Postcrossing jede! (13. 9. 2023) Read More »

Doklomotíci na Dnech vědy a techniky v Plzni (8. 9. 2023)

Doklomotíci, malí debrujáři z Tyršovky, se aktivně zapojili na Dnech vědy a techniky v Plzni, které pořádala Západočeská univerzita. Na náměstí Republiky na stánku s názvem „Debrujárská badatelna“ se střídali s klubem malých debrujárů, kde Jasmína, Míša a Jenda předváděly experimenty zaměřené na mechaniku kapalin a plynů, elektrostatiku, akustiku a optiku. Velmi děkujeme KMD Stříbro, který nám umožnil

Doklomotíci na Dnech vědy a techniky v Plzni (8. 9. 2023) Read More »

Vratislav a Varšava – Polsko (vzdělávací a poznávací zájezd pro učitele)

Nymburští debrujáři uspořádali vzdělávací a poznávací zájezd pro učitele do Polska. Během víkendového putování jsme zhlédli pamětihodnosti a přírodní krásy měst Vratislav a Varšava. Největší zážitkem pro nás byla Japonská zahrada ve Vratislavi a moderní část Varšavy spolu s Palácem kultury a vědy (Pałac Kulturyi Nauki). Účast: 4

Vratislav a Varšava – Polsko (vzdělávací a poznávací zájezd pro učitele) Read More »

Postcrossing – statistika květen

Doklomotíci jsou zapojeni do mezinárodního projektu Postcrossing, což je vzájemné posílání pohlednic po celém světě. Poznáváme tak nová místa, fascinující kultury a příběhy lidí, kteří žijí v jiných zemích. Zajímavou formou si tak procvičujeme v praxi angličtinu a zeměpis. Celý projekt je dokladem toho, že lidé všech národností, různých vyznání a z jiných kultur spolu

Postcrossing – statistika květen Read More »

Doklomotíci ve Štramberku (9. 5. 2023)

Dokomotíci zavítali do malebného a krásného města Štramberk. Štramberk je město v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji, poblíž Kopřivnice. Leží na svazích Zámeckého kopce, Kotouče a Bílé hory v Libotínských vrších v předhůří Beskyd. Jako první nás čekala Trúba. Štramberská Trúba je věž z původního štramberského hradu ze 13. století. V roce 1783 se

Doklomotíci ve Štramberku (9. 5. 2023) Read More »