Národní zemědělské muzeum v Praze

Do 31.12. 2023 můžete navštívit velice zajímavé expozice, které se týkají sekce Bio a Eko.

Laboratoř ticha – umožňuje návštěvníkům díky moderním technologiím nahlédnout do buněčné úrovně lesního biotopu. Audiovizuální instalace byla do Národního zemědělského muzea přemístěna z českého pavilonu Světové výstavy EXPO 2015. Tento multidimenzionální projekt, jehož realizátorem je Full Capacity, s.r.o., představuje živý les vsazený do futuristické laboratoře. Kromě živých rostlin a futuristických květníků jsou součástí instalace také interaktivní kameryprojekční plochy, mikrofony, automatizované systémy na zavlažování a klimatizaci. Projekt přímo reaguje na lidskou potřebu přítomnosti v přírodě.

Voda v krajině – voda jako základ života, voda jako krajinotvorný prvek ve všech jejích podobách, voda jako živel i zkrocená, sloužící lidem. Expozice nabízí nespočet úhlů pohledu na vodu v krajině, v řekách, v lidských životech. Dominantou expozice je plastický model České republiky, na němž se promítají „příběhy“ vody, oživují hlavní rybniční soustavy, povodí i rozvodí, vysvětlují skutečné příčiny a zákonitosti povodní v kontrastu s nejsuššími oblastmi ČR a důvody, proč tomu tak je. Ačkoliv jsme země na vodní zdroje bohatá, ohroženi suchem jsme stejně jako celá planeta. Ve skleněných válcích si návštěvníci mohou vyzkoušet rozličné vlastnosti a úlohy vody v krajině – sílu vody, vsakování, ale také to, jak s ní nakládáme, jak ji spotřebováváme. Interaktivní skleněné „knihy“, jimiž listujeme, podávají informace o vodě jako základu života, koloběhu vody v přírodě a vodě léčivé – minerálních pramenech.

Myslivost – expozice vytváří obraz myslivosti jako životního stylu, postoje, poslání, profese i koníčka mnoha lidí, oboru s tradicí, kde role člověka byla vždy zásadní. Představuje profesi, v níž je důležitá etika, morálka lidí, ale je to i obor  hospodářsky přínosný, schopný produkce kvalitních potravin. Expozice ukazuje historii myslivosti, povinnosti i privilegia mysliveckého stavu, průběh mysliveckého roku a další oborové informace. Příběh myslivosti vyprávíme klasickou formou (najdete tu vitríny s pečlivě vybranými sbírkovými předměty) i pomocí virtuálních efektů, které umožňují zasahovat do „dějů“ a mechanickými prvky dovolují člověku je ovládat.

Bližší informace najdete a https://www.nzm.cz/pribeh-zemedelstvi-praha/expozice-a-vystavy

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *