Námět na hru – Hledači, googliči a kresliči

Hra pro tříčlenné skupinky na 60 minut (lze zkrátit) – vstupní informace

Týmy: 1 googlič, 1 kreslič a 1 hledač

Prostorové požadavky: 1 prostor pro googliče – třída/lavičky venku, 1 prostor pro kresliče – venkovní nebo školní učebna a velký prostor pro hledače – školní chodba/ohraničený prostor venku

Materiální požadavky na vedoucího: prázdné čtvercové sítě a tužky nebo pastelky podle počtu týmů, artičky s úlohami (pro použití venku či opakované použití mohou být zalaminované a mohou být různých barev tak, aby splývali s místem, kde jsou upevněné), napínáčky, špendlíky nebo izolepa (podle toho, kam budete kartičky umísťovat)

Materiální požadavky na tým: googlič – mobilní telefon s přístupem na internet, hledač – čtvercová síť viz zadání, tužka nebo pastelka

Časové rozvržení: 5 minut informace pro celé týmy, 5 minut plánování týmových strategií, 3 x 13 minut hra (maximálně), 10 minut vyhodnocení a zpětná vazba

Postup: 1. informace pro celé týmy – V prostoru je rozmístěno 9 kartiček, které hledači hledají a nic z nich si nemohou zapisovat a nemají u sebe mobily

2. Pokud víte odpověď, jdete informovat kresliče o tom, jaká políčka má vybarvit, pokud nevíte odpověď, jdete o otázce informovat googliče a až po zjištění odpovědi kresliče

3. Hra trvá 39 minut (nebo méně, pokud některý tým vyřeší vše dříve) a po 12 minutách se mění pozice googliče, kresliče a hledače tak, aby se všichni vystřídali na všech pozicích, 1 minuta je na předání si informací při výměně pozic

4. Nyní máte 5 minut na domluvení týmové strategie v celé trojici, ale zatím nikdo neopouští startovní místnost (buď místnost kresličů nebo googličů, je to jedno), následně bude hra trvat 39 minut a po 12 minutách budete vždy písknutím svoláni do startovní místnosti, kde máte minutu na výměnu pozic a předání si informací

Cíle: týmová spolupráce, role ve skupině, volba strategií, přenos informací v týmu, získání povědomí a nových informací o udržitelnosti, trénink sebehodnocení

Hra pro tříčlenné skupinky – kartičky s úkoly, jde měnit počet i obsah

1. Asociace malých debrujárů ČR vznikla

A1 + B1 – 5. září 1990

C1 + D1 – 22. září 1992

C2 + D2 – 1. září 1994

2. V celosvětovém měřítku nemá šanci navštěvovat školy

E2 + F2 – 16 milionů dětí

G1 + G2 – 160 milionů dětí

E1 + F1 – 1,6 miliardy dětí

3. Vodou a mýdlem si nemá šanci doma umýt ruce

A2 + A3 – 25 % lidí

B2 + B3 – 40 % lidí

C2 + C3 – 50 % lidí

4. LEGO postavičky (lidé) jsou v poměru panáčci a panenky

D3 + D5 – 86 % a 14 %

C4 + E4 – 64 % a 36 %

G3 + G5 – 50 % a 50 %

5. Každý rok se do oceánů dostanou tuny plastů, je to přibližně  

C6 + D6 – 100 000 tun

D6 + E6 – 1 milion tun

E7 + F7 – 11 milionů tun

6. Na Newtona ze stromu spadl

A5 + E6 – pomeranč

G3 + D4 – ořech

F5 + B6 – jablko

7. Termokamera zobrazuje v

F3 + B4 – IR spektru

E4 + G7 – optickém spektru

G1 + A6 – UV spektru

8. Vyplýtváme, nebo vyhodíme, nebo jinak znehodnotíme

E3 + E4 – čtvrtinu všech potravin

C7 + D7 – třetinu všech potravin

A7 + B7 – polovinu všech potravin

9. Tématem Noci vědců v roce 2023 bude

E5 + G5 – Láska

F2 + G2 – Zahrada

B5 + F4 – Tajemství

Hra pro tříčlenné skupinky – čtvercová síť

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *