Mladý vědec 2020: Homeexperimenty 2 – Krystalizace

Protože většina klubů realizujících své aktivity v rámci projektu Mladý vědec 2020 aktuálně pracuje online nebo děti pracují sami a ještě nám k tomu uzavřeli některé obchody, začínáme pro vás připravovat „Homeexperimenty“, aneb experimenty na doma, které nevyžadují velké množství materiálu a pomůcek a většinou je máte běžně doma. Na každý týden po dobu distančního vzdělávání pro vás zveřejníme jeden badatelský experiment a se svými badatelskými výsledky se vždy můžete pochlubit všem účastníkům na příslušné Padlet nástěnce.

Homeexperimenty 2 – Krystalizace – Experiment na týden 2. 11. – 8. 11. 2020

Název pochází z řeckého slova kristallos, které znamená led nebo ledový kus.

Pevné látky se rozdělují na látky amorfní a látky krystalické. Uspořádání částic amorfních látek je náhodné a jejich struktura se podobá struktuře kapalin. Částice krystalických látek jsou uspořádány do krystalové mřížky. Základem této mřížky je elementární buňka, která se neustále opakuje.

Vznik krystalů neboli krystalizace je jev, při kterém se z tekuté látky vlivem prostředí stávají pevné, pravidelně uspořádané krystaly. Krystaly mohou vznikat z roztoků, tavenin nebo par, kde změnou tlaku, teploty nebo koncentrace látky může dojít ke krystalizaci. Pro plynulost procesu je nutné splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

• Snížení teploty výchozí tekuté látky
• Zvýšení koncentrace krystalizující látky díky odpařování rozpouštědla
• Dosycování výchozí látky krystalizující látkou

Postup na přípravu roztoku krystalizované látky: Ve varné konvici ohřejeme horkou vodu a nalijeme ji do skleničky. Ve vodě rozmícháváme zvolenou sypkou látku tak dlouho, než vznikne nasycený roztok (žádná další látka už se ve vodě nerozpouští – např. u boraxu je to přibližně 50 g boraxu na 200 ml vody). Pokud vám zbydou v nádobě nerozpuštěné zbytky sypké látky, roztok přeceďte přes látku nebo sítko do čisté skleničky.

Potřebné pomůcky: voda různé teploty, lžička, průhledné nádoby, špejle, provázky, lepidlo, kolíčky, zátěž provázků, chlupaté drátky, tužka, potravinářské barvivo (není nutné, ale můžeme si roztok i obarvit)

Látky, které budeme chtít zkoumat: kuchyňská sůl různého typu, cukr krystal, borax, posypová (technická) sůl, jedlá soda, soda na praní, atp.

  • 1. aktivita: porovnejte krystalizaci aspoň dvou různých  chemických látek probíhající ve stejných podmínkách v časech 1 den, 3 dny, 5 dní a 7 dní a sledujte nejen probíhající krystalizaci na provázku nebo chlupatém drátku, ale i na stěně sklenice
  • 2. aktivita: porovnejte krystalizaci jedné chemické látky při dvou různých „startovních nebo průběžných podmínkách“ – studená x horká voda při přípravě roztoku, provázek x chlupatý drátek, teplá x chladná místnost, špejle x špejle potřená lepidlem, atp.
  • 3. aktivita: navrhněte vlastní badatelský úkol s výše uvedenými pomůckami související s krystalizací (můžete jakoukoli další JEDNU pomůcku přidat – led, kousek látky, větvička jehličnanu, vaječná skořápka, atp.).

Výsledky svých badatelských aktivit můžete vkládat na Padlet nástěnku Mladý vědec 2020 – Homeexperimenty2, nejlepší badatelské fotografie a závěry budou na konci kalendářního roku oceněny, proto nezapomeňte uvést svoje křestní jméno a první písmeno příjmení a název vašeho klubu/školy a věkovou kategorii – 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ nebo SŠ. První příspěvek na nástěnce bude sloužit jako vzorový příklad. Aktivita je otevřená nejen pro debrujáry zapojené v projektu Mladý vědec, ale i pro všechny ostatní děti a mládež.

Odkaz na Padlet nástěnku, kam můžete vkládat svoje fotografie nebo celé badatelské záznamy máte k dispozici zde:

https://padlet.com/debrujar2020/wu35yqrlvdpxhj9j

Krátké video o krystalizaci s námětem, jak pracovat, můžete zhlédnout na vzdělávacím vebu ČTedu:

https://edu.ceskatelevize.cz/pokus-krystalizace-soli-5f90f7d86dde7331b244bb7b

Aktivita byla realizována v rámci dotačního programu MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2020.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *