Honba za petrklíči

Vydejte se do přírody, najděte petrklíče, podívejte se do květů a sdílejte to s ostatními, podpořte tím výzkum Botanického ústavu AV ČR.

Petrklíči neboli prvosenkami se již do hloubky zabýval i Charles Darwin, autor evoluční teorie. Prvosenky jsou charakteristickým jarním druhem doubrav, dubohabřin, květnatých bučin, suťových lesů a lesních okrajů. Můžeme se s nimi setkat i na trávnících. Tyto stanoviště jsou ovlivněny současným způsobem hospodaření.

Společně získané informace nám slouží k lepšímu poznání nejen prvosenek, ale i obdobných druhů. Na základě těchto informací můžeme hodnotit vliv změn v krajině na biodiverzitu.

Prvosenka jarní je v České republice poměrně hojným druhem. Nejčastěji roste ve světlých lesích, kde je významným druhem zejména na jaře. Světlé lesy jsou v současné době ohroženým stanovištěm kvůli upuštění od tradičního hospodaření, které bylo založené na periodickém ořezávání výmladků, osekávání větví či pastvě dobytka. Důsledkem toho dochází k nárůstu zápoje stromového i keřového patra, změně druhového složení a tím k ochuzení druhové rozmanitosti. Zhoršení podmínek na lokalitách se projevuje i na populacích prvosenek a může vést k nerovnoměrnému zastoupení S a L typů květů.

Právě rovnováha mezi S a L typy květů je to, co chceme zkoumat s Vaší pomocí.

Jak poznat prvosenku jarní?

Prvosenka jarní (Primula veris) je bylina, která kvete na jaře od dubna do května. Jedná se o vytrvalou rostlinu, což znamená, že stejná rostlina roste a kvete na tom samém místě po mnoho let.

Bližší informace na webu https://honbazapetrklici.cz/#

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *