Debrujáři za vědou – 3. výjezd Letní vědecké dny – Naučná stezka Kladská a technická památka Dlouhá stoka

Již druhým rokem realizujeme dvoudenní aktivity Debrujáři za vědou. První den se setkáváme nad fyzikálními, chemickými a přírodovědnými problémy z různých oblastí a druhý den na dané téma realizujeme exkurzi, během které plníme různé úkoly spojené se zadaným tématem.

Třetí výjezd v rámci „Letních vědeckých dní“ jsme realizovali 2. a 3. září 2022. V pátek 2. září proběhla přípravná teoretická část – Dlouhá stoka – historie a popis vodního příkopu a možnosti a způsoby využití, výpočet rychlosti proudění kapalin. V sobotu 3. září jsme vyrazili na Kladskou, prohlédli si CHKO, naučnou stezku Kladské rašeliny a významnou technickou památku Dlouhá stoka.

Víte, že …

  • V září 2003 zapsalo ministerstvo kultury Dlouhou stoku do seznamu kulturních památek
  • Délka kanálu činí 24,2 km a šíře dosahuje dvou i více metrů
  • Kanál byl vystavěn již roku 1536 a budoval se 6 let
  • Tato soustava vodních děl, jejíž součástí jsou i retenční rybníky s přibližným objemem vody 630 000 m³ vody, umožňovala provozování báňských děl na hlavních cínových ložiskách ve Slavkovském lese

Datum, počet dětí, počet dospělých: 2. 9. 2022 – 11 + 2, 3. 9. 2022 – 9 + 2

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *