Zachar

Hustota kovů netradičně

Debrujáři z klubu Kroměříž Zachar zkoumali různé hustoty kovů v rámci exkurze do Prahy: ocele v v Galerii ocelových figurín a zlata v České národní bance. Expozice Lidé a peníze v bývalém trezoru Živnostenské banky je plná objektů souvisejících s fyzikou a chemií. Nezapomenutelnými zážitky bylo držet v ruce téměř třináctikilogramovou cihlu ze zlata a taky odborný výklad o trezorových dveřích. Návštěvou […]

Hustota kovů netradičně Read More »

Mezinárodní den matematiky v KMD Kroměříž Zachar

Organizace UNESCO společně s IMU (International Mathematical Union) vyhlašuje každý rok  na den 14. března MEZINÁRODNÍ DEN MATEMATIKY. Den byl vybrán proto, že datum v pořadí „měsíc, den“- tedy „3,14“ připomíná slavné Ludolfovo číslo π. Ten den si mohou přijít na své i fyzikové, protože je to den, kdy se narodil Albert Einstein (* 14. 3. 1879). Členové klubu se připojili

Mezinárodní den matematiky v KMD Kroměříž Zachar Read More »

Debrujárská dílna v KMD Kroměříž Zachar

V rámci Dne otevřených dveří naší školy předvedli členové klubu tradičně pestrou přehlídku experimentů. Největší zájem byl o pokusy z optiky, o bioluminiscenci, o tepelné zpracování materiálu z PET lahví, o skládačky a hlavolamy. Do dílniček se zapojili nejen budoucí prvňáčci, ale i jejich rodiče a bývalí žáci naší školy.                                                                                                                                                               počet zúčast. členů AMD

Debrujárská dílna v KMD Kroměříž Zachar Read More »

Termodynamika v praxi v AMD Kroměříž Zachar

Závěrečná debrujárská schůzka byla věnována nácviku dovedností v přírodě. Pomocí lupy jsme propalovali nejdříve tenké materiály, ve finále jsme zakládali oheň na opečení špekáčků. Debrujáři svými dovednostmi získanými za celý rok na schůzkách zabodovali také na velké akci naší školy – branném dnu, který byl věnován přežití v drsné přírodě. Mgr.Petra Trnčíková, vedoucí klubu dětí: 18   dosp.:2

Termodynamika v praxi v AMD Kroměříž Zachar Read More »

Fenomén Baťa v KMD Kroměříž -ZŠ Zachar

V rámci pravidelných schůzek se debrujáři průběžně seznamovali s osobností Tomáše Bati. Zajímalo nás zejména, co stálo za úspěchy jeho podnikání. Celý rok jsme sbírali střípky z jeho soukromí, překvapily nás také jiné jeho aktivity kromě prioritní výroby obuvi. Závěr našeho projektu se uskutečnil i s kvízem v Muzeu obuvi ve Zlíně, kde je umístěna také expozice cestovatelů Zikmunda

Fenomén Baťa v KMD Kroměříž -ZŠ Zachar Read More »

KMD Kroměříž Zachar opět v akci

Pravidelná činnost klubu malých debrujárů Kroměříž Zachar byla loni přerušena covidovou přestávkou. Letos se nám daří scházet opět pravidelně. Loňské on-line schůzky nahradilo konečně normální experimentování a vyrábění pomůcek, kterými demonstrujeme fyzikální jevy probírané v hodinách fyziky. Výrobky musí splňovat několik požadavků: jednoduchost, funkčnost, originalitu a použití finančně nenáročného materiálu. Mezi oblíbené činnosti patřily letos stavby

KMD Kroměříž Zachar opět v akci Read More »

Papírová káča pro prváčky

Členové Klubu mladých debrujárů Kroměříž Zachar připravili pro prváčky dárky v podobě papírové káči a zahájili tím pravidelné seznamování malých spolužáků s náplní a aktivitami klubových setkání. Šablona ke stažení zde   Mgr.Petra Trnčíková, vedoucí klubu Datum konání akce 3.9.2020 Počet dětí 40, počet dospělých 5

Papírová káča pro prváčky Read More »

Papírové iglú

Debrujáři z KMD Kroměříž Zachar vytvořili pro nové malé spolužáky iglú z novin. Postavit kopuli z novinových trubiček není úplně snadné, stavba vyžaduje trpělivost a přesnost. My jsme zvolili postup pomocí 35 ks trubiček dlouhých 43cm a 30 ks trubiček 38cm. Pro inspiraci můžete využít Návod 1 Návod 2 Návod 3   Mgr.Petra Trnčíková, vedoucí klubu Datum konání akce

Papírové iglú Read More »

Mladý vědec 2019 – Debrujáři z Kroměříže Zacharu na Mezinárodním strojírenském veletrhu

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně patří k nejvýznamnějším průmyslovým veletrhům ve střední Evropě. Jsou na něm zastoupeny všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Expozice nebyly pro naše debrujáry  úplnou neznámou, řada z nich se po skončení ZŠ chystá na střední odborné školy technického zaměření. V Brně jsme obdivovali především roboty, technologie 3D tiskáren, hologramy a  nasáli

Mladý vědec 2019 – Debrujáři z Kroměříže Zacharu na Mezinárodním strojírenském veletrhu Read More »

Mladý vědec 2019: Debrujáři v družině

Členové  Klubu mladých debrujárů KMD Kroměříž Zachar připravili  zábavné tvoření pro své mladší spolužáky. Společně si vyrobili  fyzikální hračky balancující vážku a bzučivku. Fyzikální podstata fungování těchto hraček byla až druhořadá, podstatné bylo totiž příjemně společně strávené  odpoledne a příslib dalších schůzek zaměřených na hravé debrujárské pokusy. Mgr.Petra Trnčíková, KMD Kroměříž Zachar Datum: 28.11. 2019,

Mladý vědec 2019: Debrujáři v družině Read More »