Ořechové lodičky svítí z České Lípy

Na našem posledním předvánočním setkání jsme zkoumali parafín.

Parafín je bílá, v surovém stavu spíše nažloutlá až nahnědlá, směs vyšších nasycených uhlovodíků. Je bez chuti a bez zápachu. Není rozpustný ve vodě. Získává se při destilaci ropy nebo krystalizačním odparafínováním hnědouhelného dehtu. Poprvé jej z dehtu izoloval Karel Ludwig von Reichenbach v Blansku v roce 1833. Teplota tání se pohybuje od 42 °C (parafin měkký) do 65 °C (parafin tvrdý) i výše, teplota varu je asi 300 °C. Pro jeho snadnou tavitelnost a tvárnost, vodoodpudivost, termoizolační vlastnosti i energetickou využitelnost se používá v mnoha průmyslových odvětvích. My jsme se ovšem zaměřili na výrobu svíček a ne svíček ledajakých.

Lodičky

Pomůcky: vlašské ořechy nebo jejich skořápky, louskáček na ořechy, vysoké tenké svíčky a čajovou svíčku, velkou mísu s vodou

Postup: Ořechy rozlouskněte a vyjměte dužinu (a hned si na ní pochutnejte!). Zapalte čajovou svíčku a připravte si skořápky. O čajovou svíčku roztavte konec malé vysoké svíčky a trochu vosku nakapejte do skořápky. Tenkou svíčku pak zapíchněte do vosku a počkejte, než zatvrdne. Vytvořené lodičky rozdejte při štědrovečerní večeři každému členu rodiny. Svíčku zapalte a skořápku dejte do misky s vodou.

Vysvětlení: Lodička z ořechové skořápky plave díky Archimedovu zákonu, který říká, že těleso ponořené do tekutiny, která je v klidu, je nadlehčováno silou rovnající se tíze tekutiny stejného objemu, jako je ponořená část tělesa.

A jak vlastně svíčka hoří?

Všechen vosk je v podstatě uhlovodík. To znamená, že se skládá z atomů vodíku (H) a kyslíku (C). Když zapálíme svíčku, teplo, které je generované ohněm roztaví vosk kolem knotu. Tento tekutý vosk je poté vynášen kapilární silou nahoru po knotu rovnou do plamene svíčky. Tento plamen přemění tekutý vosk na teplý plyn a začne jej rozkládat na atomy vodíku a uhlíku.

Molekuly jsou pak unášeny na špičku plamene, kde reagují s kyslíkem ve vzduchu a tak vytvářejí teplo, světlo, vodní páru a oxid uhličitý. Zhruba jedna čtvrtina energie uvolněné touto chemickou reakcí vyzařuje v podobě tepla všude okolo plamene. Navíc taví další vosk a proces se opakuje, dokud zbývá nějaké palivo. Čím lepší kvalita vosku a čím více ho je, tím déle svíčka hoří.

datum: 20. 12. 2022 děti + dospělí: 16 + 2

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *