Mladý vědec 2020: Archimédův šroub v době karantény

Debrujáři z KMD při Doctrině – Podještědském gymnáziu experimentovali i v době karantény.

 

Úkoly:

1) Vyrobte Archimédův šroub a zkuste, do jaké výšky dokážete vyčerpat vodu

2) Vyrobte Archimédův šroub na čerpání suchých látek (třeba cereálií)

3) Znáte místo, kde se Archimédův šroub používá – dokážete ho vyfotit/najít jeho fotku

Zajímavost z historie:

Ve fyzice se Archimédes zaměřil na konkrétní problémy v mechanice, měl velmi dobré znalosti statických sil, tj. sil které nevyvolávají pohyb. Zjistil podmínky rovnováhy a založil tak důležitou nauku o jednoduchých strojích. K tomuto zákonu se vztahuje další rčení, které se mu rovněž přisuzuje: „Dejte mi pevný bod a pohnu zeměkoulí“. Byl vůbec prvním vědcem zabývajícím se praktickým využitím teoretických poznatků. O svých technických vynálezech bohužel žádné pojednání nesepsal. Proto je těžké určit čeho je vlastně tvůrcem. Zatímco kladka byla objevena už před Archimédem, kladkostroje poprvé pravděpodobně sestrojil on. Vedle kladkostroje vynalezl nebo popsal i soustavu převodů, šnekový převod a vodní šnek tzv. Archimédův šroub se šroubovou trubicí navinutou kolem osy, jejímž otáčením lze zdvíhat do malých výšek vodu. Tento vynález našel uplatnění v zavlažování a v dolech a v řadě zemí se užívá dodnes. Archimédův šroub se pro svou jednoduchost a spolehlivost používá jako čerpadlo dodnes. Slouží např. k čerpání velmi znečištěných kapalin třeba v pražské čistírně odpadních vod, k transportu zrní v kombajnech nebo k plnění kořenových kanálků ve stomatologii nástrojem zvaným lentulo.

Zdroj: http://edu.techmania.cz/cs/katalog/vodni-svet/356/archimeduv-sroub

Výrobky debrujárů:

Archimédův šroub 1 

Archimédův šroub 2

Archimédův šroub 3

Archimédův šroub  na cereálie

Počet účastníků: 6 + 2
Datum: 3. 5. 2020
Vedoucí: RNDr. Vladimíra Erhartová

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *