Klimatická změna názorně

Ve čtvrtek 1. 6. 2023 se debrujáři z Doctriny – Podještědského gymnázia na své schůzce věnovali důvodům klimatických změn na Zemi. Nejprve se seznámili se skleníkovými plyny a s jejich zdroji, na pokusech se přesvědčili, že skleníkové plyny snadno pohlcují tepelné záření a nakonec se v připravené hře přesvědčili o dopadu skleníkových plynů na teplotu na Zemi.

Plán schůzky:

 1. https://youtu.be/FjkTedlpSnQ (délka4:53)

Mezi skleníkové plyny se řadí:

• Metan(CH4) – důležitý, přispívá ke zvýšení efektu, únik ze skládek 

• Vodní pára(H2O) – 2/3 skleníkového efektu 

• Oxid dusný(N2O) – uvolňuje se přirozeně z ekosystémů 

• Oxid uhličitý(CO2 )- až 200 let v atmosféře, 

• Fluorované skleníkové plyny – nepřirozený výskyt, HCF, 

• Chlorované uhlovodíky(freony) – umělé, průmyslově vyráběné plyny,náplň sprejů dříve v chladicí technice 

• Ozon (přízemní)-vznik díky člověku, např. působením slunečního záření na výfukové plyny aut.   

 1. https://edu.ceskatelevize.cz/video/5498-sklenikovy-efekt-snadno-a-rychle(délka 2:55)
 2. https://edu.ceskatelevize.cz/video/1497-sklenikovy-efekt (délka 3.48)
 3. venkovní hra 
 • pomůcky: pásmové měřidlo, křída, kartičky žluté a červené (3 kusy)
 • příprava:  okolo „Země“ vytvoříme atmosféru – obrysy dvou kruhů z papírové lepicí pásky, jeden větší – vnější, představující horní vrstvu atmosféry (cca 2,5 m od Země) – a jeden menší – vnitřní (cca 30 cm od horní vrstvy atmosféry, 2,2 m od Země). Mezi kruhy tak vznikne prostor, po kterém se mohou pohybovat skleníkové plyny
 • Jeden žák bude představovat množství skleníkových plynů v roce 1850. Počet žáků představujících skleníkové plyny následně v každém kole stoupá. Dalších 3 žáci za atmosférou představuje sluneční paprsky. Počet slunečních paprsků by měl být v každém kole stejný. Každý žák představující sluneční paprsek dostane do ruky jednu žlutou kartičku s nápisem Světlo.  V této hře je tedy úkolem slunečních paprsků proniknout přes atmosféru až k zemskému povrchu a změnit se na tepelné záření. Tato změna proběhne výměnou žluté kartičky „Světlo“ za červenou kartičku „Teplo“ a také dotknutím se povrchu Země (židle).
 • reflexe:
  • K čemu ve hře došlo? (Žáci by měli reflektovat průběh hry a postupné zvyšování CO2 v atmosféře, což vedlo k snadnějšímu zachytávání hráčů představujících teplo.)
  • Dokážete popsat svými slovy, jak funguje skleníkový efekt?
  • Co to znamená zesílení skleníkového efektu? (Žáci by měli uvést, že zesílení skleníkového jevu je způsobeno lidskou činností, která vede ke kumulaci skleníkových plynů v atmosféře a následnému zadržování infračerveného záření a tím zahřívání atmosféry.)
  • Proč docházelo k nárůstu skleníkových plynů? (Žáci by si měli spojit zvyšování skleníkových plynů s lidskou činností.)
  • Jaký by mohla mít zvyšující se teplota vliv? (Z předchozích lekcí by žáci měli vědět o možných dopadech klimatické změny ve formě projevů extrémního počasí [například sucho], eventuálně si mohou již v této fázi klimatickou změnu spojovat i se změnami ekosystémů apod.)

Zdroje:

https://ucimoklimatu.cz/vyukove-materialy/hra-sklenikovy-efekt/
https://www.otevrenaveda.cz/export/sites/otevrenaveda/.content/files/metodicke-listy/S06E05-Klimaticka-zmena.pdf

Datum akce: 1. 6. 2023, Debrujáři: 10 + 1

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *