Mladý vědec 2020: Bádali jsme mezi kostmi

 History park Ledčice a archeologie

Terénní archeolog zvládne odkrýt archeologickou lokalitu tak, aby co nejméně poškodil okolní prostředí, a co nejlépe zachoval archeologické nálezy. Debrujáři se svými spolužáky se seznámili s nářadím, které archeologové při své práci používají, a odkryli si vlastní archeologický nález v terénu.??

Experimentální archeolog se metodou vědeckého experimentu snaží objasnit například účel a funkci nástroje a rekonstruovat jeho výrobní postup. Protože správný experiment musí zahrnovat zároveň i ověření správnosti našich domněnek, vyrobené nástroje si vyzkoušeli, a sami rozhodli, zda bylo použití pro určitou činnost možné nebo ne. Ve druhé části experimentu si vyrobili keramickou nádobu nebo ozdobu podle svého výběru tak, aby odpovídala skutečným archeologickým nálezům, a opět si experimentálně vyzkoušeli pravděpodobný postup její výroby.⛏

14.9.2020, 1 vedoucí, 10 debrujárů

Aktivita byla realizována v rámci dotačního programu MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2020.

Přečíst si příběhy a plánovat návštěvu můžete už teď …

http://www.historypk.cz/Pribehy.aspx

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *