Milada Vitoušková

Trénink trpělivosti

Dne 11. dubna 2023 debrujáři z KMD Morašice intenzivně potrénovali svoji trpělivost. Naším cílem bylo vyrobit si z vrbového proutku píšťalku. Připravili jsme si tedy nožíky, kousky vrbových proutků o délce okolo 15 cm, pro jistotu také náplast a pustili se s obrovským nadšením do práce, tedy do otloukání kůry z proutků. Postupem času někteří […]

Trénink trpělivosti Read More »

Pletení pomlázek

Poslední předvelikonoční schůzku si debrujáři z KMD Morašice pletli hlavu i ruce pletením velikonočních pomlázek. Vzhledem k tomu, že jsme na pletení potřebovali dostatek místa, přesunuli jsme se i s kupou připraveného proutí ze třídy na chodbu školy. Zde naše činnost záhy vzbudila pozornost mnoha zvědavců z řad žáků i pedagogů školy. Díky tomu, že

Pletení pomlázek Read More »

Úklid zahrady u mateřské školy

Debrujáři z KMD Morašice I. se pravidelně podílejí na úklidu zahrady u mateřské školy. Nejinak tomu je i v měsíci dubnu. Po předchozí domluvě s vedením mateřské školy a pracovníky obce opět bereme do rukou košťata, hrábě a lopaty a dáváme se do práce. Jakmile máme pohrabané trávníky, zametené chodníky a posbírané popadané větvičky stromů,

Úklid zahrady u mateřské školy Read More »