Evropské dny vědy pro mládež v České Lípě

Letošní téma ESDY bylo Vzduch. V obou Českolipských klubech se tedy v týdnu od 11. do 16. 3. 2024 intenzivně experimentovalo na toto téma. Starší debrujáři vyráběli kyslík katalytickým rozkladem peroxidu vodíku Řešili, že není katalyzátor jako katalyzátor. Zkoumali složení a význam katalyzátoru do automobilu a s tím souvisejícící složení výfukových plynů vypouštěných do ovzduší. Pokusili se též vyrobit a spálit vodík a diskutovali o vodíkové energetice jako o zelené naději do budoucna.

Mladší debrujáři se zaměřili na oxid uhličitý a vliv na globální oteplování. Samozřejmě si oxid uhličitý vyrobili a nafoukli jím balonek. Zkoumali, jak se mění vlastnosti vzduchu se změnami teploty. Debrujáři z kvarty pak zkoumali mechanismus reakcí, při kterých dochází k zániku ozónu účinkem freonů. Freony pak hledali v produktech doma. Naštěstí jich mnoho neobjevili.

11. – 16.3. 20024 33 + 1