DEN ZEMĚ v HULÍNĚ 2023

DEN ZEMĚ v HULÍNĚ 2023

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970. KMD Hulíňáci se letos zapojili do této akce v rámci specifických aktivit Zelená/udržitelná Evropa. Nejprve  jsme si  řekli ,že od roku 1990 se Den Země slaví také v České republice a proč je důležité se o naši planetu starat. Zjistili jsme kolik odpadu vyprodukujeme všichni dohromady. Komunální odpad je směsný, ale i tříděný odpad z domácností. Nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství a dalších odvětví. O komunální odpad se stará obec, která je povinna přebrat veškerý komunální odpad na k tomu určených místech. Určuje také místa pro oddělené složky odpadu, tedy na nebezpečné odpady, papír, plasty, sklo, kovy, biologický odpad a jedlé oleje a tuky. Od 1. ledna 2025 také textil. Většina komunálního odpadu zatím nadále končí na skládkách – konkrétně 46 %. V porovnání s EU je to značně vysoký podíl, když vezmeme v potaz, že bylo v roce 2018 průměrně skládkováno 24 % odpadu. Na jednoho z nás tak připadá zhruba 3 502 kilogramů veškerého odpadu. Pro všechny děti ze SVČ jsme si připravili kvíz a vyrobili jsme si panáčka zeměkouláčka. Dne 21. 4. 2023 se KMD Hulíňáci zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Naše akce nesla název Ukliďme náš Hulín. Proběhla za spolupráce města Hulín, Kombytu a ZŠ Hulín. Společně s žáky prvního stupně ZŠ a za doprovodu třídních učitelů, jsme se s KMD Hulíňáky pustili do úklidu místních částí Hulína. Každá třída dostala pytle a rukavice potřebné ke sběru. Mezi odpadky se objevovaly staré boty, kusy oblečení, PET lahve, skleněné lahve ale i části elektroniky. Pytle naplněné odpadky se přinesly do SVČ, kde byl přistaven kontejner zapůjčený od Kombytu. Všechny pytle jsme poctivě vážili na závěsné váze. Vysbíralo se celkem 199 kg odpadu. KMD Hulíňáci odvedli výbornou práci a vysbírali 28 kg odpadu.

Účast 8 debrujárů, 1 vedoucí, 120 dětí 15 dospělých

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *