Category Archives: Pokusy

Mladý vědec 2020 – Experimentujeme a bádáme s gumovými medvídky – 1. čistá voda

Medvídek v čisté vodě po různě dlouhou dobu

Pomůcky: 2 misky s vodou, tři stejní želatinoví medvídci (osvědčili se medvídci Haribo), papír, pravítko, digitální váhy

Postup: jednoho medvídka ponecháme položeného na papíru, dva ponoříme do misek s vodou a jednoho z ní vyjmeme po 12 hodinách a položíme na papír a druhého po 24 hodinách a položíme na papír.

Všechny medvídky zvážíme a změříme pomocí pravítka na začátku, po 12 a po 24 hodinách.

Naše počáteční parametry: výška 25 mm, šířka: 13 mm, hmotnost 4,8 g        .

Koncové parametry po 24 hod: výška 32 mm, šířka: 20 mm, hmotnost  11,8 g

Co pozorujeme: medvídek ponořený ve vodě se po 12 hodinách zvětší, medvídek ponořený ve vodě se po 24 hodinách se opět zvětší, zatímco medvídek položený po 12 hodinách na papír se oproti předchozímu měření mírně zmenší, ale ne do původní velikosti. Stejně tak se postupně výrazně zvětšuje hmotnost medvídka. Senzorické vlastnosti – voda se mírně obarví a je sladká, medvídek naopak barvu ztrácí a je méně sladký.

Vysvětlení: Medvídci jsou tvořeni převážně želatinou a cukrem. Želatina – z latinského slova gelatus neboli „zmrazený, nehybný“. Hlavní složka želatiny – kolagen je koloidní soustava, v níž porézní síť volně uspořádaných molekul dobře přijímá velký objem kapaliny. Kolagen je také významně zastoupen v našem těle, je to jedna z hlavních složek našich kostí, zubů, kloubů a vazů.

Aktivita byla podpořena v rámci dotačního programu MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2020.

 

Mladý vědec 2020 – KMD Hulíňáci – 3. Antibakteriální gel na ruce

KMD Hulíňáci připravili pro letošní rok v rámci projektu Mladý vědec 2020 pracovní listy pro pravidelnou klubovou činnost.

Třetí inspirací  pro domácí výrobu je antibakteriální gel na ruce. Tento výrobek jsme pro vás nejprve otestovali. S peroxidem vodíku pracujte opatrně a gel je opravdu nutné nechat odležet!

Také pozor, gel používejte pouze na ruce, nikoli na obličej a zejména se vyvarujte styku gelu s očima. V tu chvíli je nutné informovat někoho dospělého a řešit vzniklou situaci rychlým vypláchnutím očí čistou vodou.

zdroj: Jitka Zachariášová a KMD Hulíňáci

Mladý vědec 2020 – KMD Hulíňáci – 2. Píšťalka ze zavařovacího víčka

KMD Hulíňáci připravili pro letošní rok v rámci projektu Mladý vědec 2020 pracovní listy pro pravidelnou klubovou činnost.

Přinášejí vám druhou inspiraci na domácí pokusování, tentokrát se jedná o experiment nenáročný na pomůcky a náročný na nervy rodičů.  Je to návod na píšťalku ze zavařovacího víčka. Potřebovat budete pouze víčko ze sklenice na zavařování, fixu a nůžky.

zdroj: Jitka Zachariášová a KMD Hulíňáci

Mladý vědec 2020 – KMD Hulíňáci – 1. Raketa z kelímků a vzduchová raketka

KMD Hulíňáci připravili pro letošní rok v rámci projektu Mladý vědec 2020 pracovní listy pro pravidelnou klubovou činnost.

A protože mnozí z vás nyní pokusničí sami, nebo se svými rodiči či kamarády doma, protože klubové schůzky se konají pouze omezeně, postupně budeme jejich pracovní listy zveřejňovat na našem webu k dispozici všem.

První inspirací pro vás jsou návody na dvě raketky.

zdroj: Jitka Zachariášová a KMD Hulíňáci

 

Mladý vědec 2020 – Kouzelná optika 2 – Záhadné šipky a Překvapivá matematika

Kouzelná optika

Jedno z témat letošního Mladého vědce, ke kterému jsme se rozhodli nabídnout klubům možnost experimentů v rámci pravidelné činnosti je „Kouzelná optika“. A druhým námětem pro klubovou činnost je dvojice experimentů nazvaná „Záhadné šipky“ a „Překvapivá matematika“.

Zákon lomu a spojná čočka

V tomto případě mnozí z vás na začátku přemýšlí, zda se jedná o optický klamy nebo fyzikální experimenty.  Ne, nejedná se o optický klam ale o fyzikální experiment využívající důsledky zákona lomu a různá zobrazení válcovou spojnou vodní čočkou.

Záhadné šipky

Pomůcky: tři stejné válcové sklenice, voda, tři pruhy čtvrtky přibližně v šířce sklenice se shodně nakreslenými dvěma šipkami

Na všechny tři pruhy čtvrtek nakreslíme dvě šipky mířící stejným směrem. Papír y postavíme do vhodné vzdálenosti za tři sklenice tak, aby všechny šipky ukazovaly stejným směrem. Následně necháme první sklenici prázdnou, do druhé nalijeme vodu do úrovně mezi první a druhou šipku a do třetí nalijeme vodu až pod okraj a pozorujeme šipky přes sklenice. Některé šipky „se obrátí“.

Šipky pozorujeme buď přes vzduch, nebo přes vodu. Ve vzduchu se světlo šíří rovnoměrně přímočaře, zatímco na rozhraní vzduch – voda – vzduch dochází k lomu světla. K lomu světla dochází na rozhraní dvou opticky různých průhledných prostředí, proniká–li světlo z jednoho prostředí do prostředí druhého. Roli zde hraje také válcové zakřivení sklenice, která se chová jako spojná válcová vodní čočka. Kdybychom šipku pozorovali přes sklenici ve tvaru kvádru, neotočí se.

Možnosti: přes sklenici s vodou můžete pozorovat a fotit například budovy, květiny, vlastní barevné obrazy a podobně, sklenici také můžeme naplnit z poloviny vodou a z poloviny olejem a pozorovat odlišnosti lomu na dvou prostředích zároveň.

Překvapivá matematika

Pomůcky: válcová sklenice, voda, pruh čtvrtky se sčítáním pod sebe

Na pruh čtvrtky zapíšeme pod sebe součet dvou čísel a výsledek. Pruch postavíme za prázdnou sklenici. Zadání je vytvořeno tak, že zadaný součet je chybný. Naším úkolem však je „opravit výpočet na správný“, aniž bychom cokoli přepisovali.

80I0

I080

_____

II88

A vy už určitě správně tušíte, že využijeme znalosti z předchozího experimentu a do části sklenice nalijeme vodu. Tím dojde ke stranovému převrácení zapsaného čísla, které pozorujeme přes vodní hladinu, zatímco číslo, které pozorujeme přes vzduch zůstane v původním tvaru. Tentokrát vám nebudeme napovídat fotografiemi.

Možnosti: zkuste vymyslet vlastní zadání úkolu, aby splňoval výše uvedené požadavky, nebo zkuste vymyslet sčítání, kdy vidíme správný součet jak přes prázdnou, tak přes vodou naplněnou sklenici.

Vlastní tvorba

Tento experiment dává prostor pro kreativitu všech mladých badatelů. Možností je neomezeně. My ještě jako další námět přidáváme dva různě barevné napínáčky v korkové zátce.

Aktivita byla podpořena v rámci dotačního programu MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2020.

 

Mladý vědec 2020 – Kouzelná optika 1 – Difrakční brýle

Kouzelná optika

Jedno z témat letošního Mladého vědce, ke kterému jsme se rozhodli nabídnout klubům možnost experimentů v rámci pravidelné činnosti je „Kouzelná optika“. A prvním výrobkem sloužícím k pozorování různých zdrojů světla jsou „Difrakční brýle“.

Difrakce

Difrakce (ohyb) je jev, u kterého se vlnění za překážkou „ohýbá“ od svého původního směru a dostává se tak do oblasti geometrického stínu překážky. Tento proces lze sledovat u všech typů vlnění – světla, zvuku, vln na vodě – zejména když jejich vlna prochází například štěrbinou, jejíž šířka je srovnatelná s vlnovou délkou daného vlnění.

Ohyb světla na optické mřížce lze pozorovat na CDčku nebo DVDčku: posvítíme-li na něj bodovým zdrojem světla, uvidíme na stínítku (strop místnosti, …) interferenční obrazec. Stejně tak je možné sledovat zdroj světla (např. žárovku, plamen svíčky, …) přes tkaninu vhodného bavlněného trika nebo přes jemné ptačí pírko.

Na ohybu světla optickou mřížkou je založen mřížkový spektroskop, používaný ke zkoumání spekter látek ve spektroskopii. K tomu se používá hlavně maximum 1. řádu. Spektra vyšších řádů jsou sice širší, ale jejich intenzita je obvykle menší a navzájem se překrývají.

Difrakční brýle

My jsme se však tentokrát nepustili do výroby spektroskopu, ale difrakčních brýlí. Difrakční brýle jsou vyrobeny ze čtvrtky a difrakční fólie s 500 nebo 1000 vrypy na milimetr a po jejich nasazení vidíme svět „opravdu růžově“, růžově tedy ve skutečnosti ne, ale barevně ano. Na tenkých a hustých vrypech dochází k ohybu světla a my můžeme sledovat difrakční obrazce a rozklad bílého světla na spektrum. Pokud brýle umístíme před objektiv fotoaparátu mobilního telefonu, můžeme naše pozorování i zaznamenat.

Výroba brýlí

Pomůcky: nůžky, lepidlo, difrakční fólie, 2 čtvrtky, šablona na brýle, (mobilní telefon)

Vybereme si některou ze šablon na výrobu brýlí nebo si vytvoříme vlastní návrh a vystřihneme ji. Vzor překreslíme dvakrát na čtvrtku nebo barevnou čtvrtku. Spodní brýle natřeme lepicí tyčinkou a opatrně na ně vložíme difrakční fólii. S fólií pracujeme opatrně v rukavicích, abychom ji nezašpinili a neodřeli. Druhé brýle také natřeme lepidlem a přilepíme na fólii shora. Celá soustava se nám tím zpevní a zároveň při manipulaci zabráníme poškození fólie.

A pak už si můžeme brýle nasadit a sledovat barevný svět kolem nás. Nezapomeňte prozkoumat různé typy světelných zdrojů a diskutovat pozorované výsledky.

Odkazy na pomůcky a materiál

Difrakční fólii si můžete objednat na stránkách:

http://udif.cz/objednavka/distribuce-pomucek/, na jedny brýle vám postačí přibližně 6 – 8 cm proužek fólie (podle výšky brýlí).

Šablony na brýle naleznete zde: mrprintables-valentine-heart-glasses-cards

nebo také zde: picklebums_crazyglasses

Aktivita byla podpořena v rámci dotačního programu MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2020.

Mladý vědec 2019 – Slavní vědci a objevitelé postupně znovu na scéně – René Descartes – návody na experimenty

Postupně pokračujeme ve slíbeném představení materiálů projektu Slavní vědci a objevitelé pro klubovou činnost.

V tuto chvíli máme k dispozici 12 vědců a objevitelů, informace o jejich životě a díle, zajímavosti z jejich vědeckého života, 2 – 3 experimenty s jednoduchými pomůckami, které objev či zákon ilustrují, kreslené postavičky a fotokoláže o zemi, jídle, experimentech a objevech.

Veškeré materiály budeme postupně zveřejňovat pro běžné použití v klubech. V případě jiného způsobu využití než je běžná klubová činnost vás prosíme, abyste nás o něm informovali, protože se jedná o dvouletou práci dětí a rádi bychom „měli trochu přehled“ o komerčním či nekomerčním, ale veřejném využití materiálů. Děkujeme za pochopení.

Jako druhého vám představíme francouzského filozofa, matematika a přírodovědce, je jím René Descartes.

Autor obrázku: Zuzka Strankmüllerová

Informace a návody na pokusy česky – René Descartes – soubor doc – RD česky final

Informace a návody na pokusy anglicky – René Descartes – soubor doc – RD eng final

Mladý vědec 2019 – Slavní vědci a objevitelé postupně znovu na scéně – Otto Wichterle – návody na experimenty

Po listopadovém celostátním setkání talentovaných dětí a mládeže v Olomouci se na nás obracejí mnozí vedoucí, zda bychom materiály z projektu Slavní vědci a objevitelé mohli poskytnout k dispozici pro klubovou činnost.  Ano, budeme velmi rádi, když naše materiály, experimenty, obrázky využijí pro svoji činnost i další kluby.

Primárně byl projekt připravován v angličtině, protože jeho výsledky byly prezentovány na mezinárodních přehlídkách a konferencích Expo Sciences International, STEM Education a Science on Stage, ale rádi na něm zapracujeme i v českém jazyce. Prosíme vás však o trpělivost. V tuto chvíli máme k dispozici 12 vědců a objevitelů, informace o jejich životě a díle, zajímavosti z jejich vědeckého života, 2 – 3 experimenty s jednoduchými pomůckami, které objev či zákon ilustrují, kreslené postavičky a fotokoláže o zemi, jídle, experimentech a objevech.

Veškeré materiály budeme postupně zveřejňovat pro běžné použití v klubech. V případě jiného způsobu využití než je běžná klubová činnost vás prosíme, abyste nás o něm informovali, protože se jedná o dvouletou práci dětí a rádi bychom „měli trochu přehled“ o komerčním či nekomerčním, ale veřejném využití materiálů. Děkujeme za pochopení.

Zároveň přikládáme první zpracované materiály. Začneme českým vědcem a vynálezcem, kterým je Otto Wichterle.

Autor obrázku: Zuzka Strankmüllerová

Informace a návody na pokusy česky – Otto Wichterle – soubor doc – OW česky final

Informace a návody na pokusy anglicky – Otto Wichterle – soubor doc – OW eng final

Mladý vědec 2019 – Recykluj a experimentuj – Tornádo v láhvi

V rámci projektu Mladý vědec 2019 pro vás a vaše kluby budeme připravovat sérii experimentů na téma Recykluj a experimentuj.

Druhým příspěvkem je experiment Tornádo v láhvi, který pro vás připravily formou kresleného návodu Jitka Soukupová, Eliška Suchardová a Zuzka Strankmüllerová z KMD Stříbro.

Na pokus budeme potřebovat: nůžky nebo malý vrtáček, vteřinové lepidlo, tavnou pistoli nebo izolační pásku, potravinářské barvivo, vodu

Zrecyklujeme: dvě stejné pevnější PET láhve i s víčky

Postup výroby tornáda v láhvi: 1. Pevně k sobě přilepte uzávěry dvou PET láhví. Můžete je slepit buď vteřinovým lepidlem nebo nahřát nad kahanem a přitisknout k sobě.

2. Po zaschnutí provrtejte nůžkami nebo malým vrtáčkem ve středu obou víček otvor přibližně 5 mm.

3. Jednu láhev naplňte vodou obarvenou potravinářským barvivem a druhou nechte prázdnou.

4. Našroubujte láhve na spojené uzávěry.

5. Uzávěry ještě můžete vůči sobě více utěsnit pomocí tavné pistole nebo elektrikářské izolační pásky.

6. Otočte soustavu plnou láhví nahoru a krouživými pohyby celou soustavu roztočte.

Co je tornádo: Tornádo je silně rotující vír, který se během své existence alespoň jednou dotkne zemského povrchu a je dostatečně silný, aby na něm mohl způsobit hmotné škody. Je schopné vznést do vzduchu předmět o hmotnosti až 5 tun. Má podobu nálevky, chobotu, který se spouští z oblaků.  Rychlost větru v tornádu se pohybuje od 50 do 100 m/s i více. Tornáda se vyskytují v bouřích téměř po celém světě, přičemž nejznámější oblastí je americký středozápad a jih.

Jak tornádo v láhvi funguje: V klidové svislé poloze lahví tlak vzduchu v dolní lahvi ve spojení s malým přechodovým otvorem (povrchová vrstva funguje jako zátka) zabraňuje stékání vody. Jestliže však uvedeme krouživým pohybem soustavy lahví vodu do pohybu, při vzniku víru se povrchová vrstva v přechodu naruší a středem vnikne směrem vzhůru tornádo vzduchu a voda začne protékat středem směrem dolů.

kreslený návod experimentu: Eliška Suchardová, Zuzana Strankmüllerová, Jitka Soukupová, KMD Stříbro

pilotní otestování: PhDr. Jitka Soukupová, sekce fyzika, KMD Stříbro

Návod ve formátu PDF a DOC naleznete zde:

Tornádo na web.docx

Tornádo na web.pdf


Aktivita byla podpořena v rámci dotačního programu MŠMT 
Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2019.

Mladý vědec 2019 – Recykluj a experimentuj – Dudy

V rámci projektu Mladý vědec 2019 pro vás a vaše kluby budeme připravovat sérii experimentů na téma Recykluj a experimentuj.

Prvním příspěvkem je experiment Dudy, který pro vás připravil David Michálek z KMD Nymburk.

Na pokus budeme potřebovat: nůžky, brčko, izolepu, chirurgickou rukavici

Zrecyklujeme: trubičku od kuchyňských utěrek, alobalu, pečicího papíru a podobně

Postup výroby dud: 1. Chirurgickou rukavici navlékneme na jeden konec kartonové ruličky (cca 3–4 cm přes) a pevně ji izolepou přilepíme kolem dokola k ruličce tak, aby nemohl neunikat žádný vzduch.

2. Chytneme prsteníček od rukavice a rukavici za prsteníček natáhneme a pouze prsteníček přilepíme pevně k ruličce.

3. U ukazováčku rukavice ustřihneme špičku tak, abychom do něj mohli zasunout polovinu brčka a opět vše důkladně připevníme izolepou, aby nemohl unikat vzduch. Brčko nám bude sloužit k nafukování rukavice podobně jako měch nafukující dudy.

4. A máme hotovo. Můžeme nafukovat dudy a budou nám krásně hrát.

Jak dudy fungují: Foukáme-li do brčka vzduch, rukavice se začne nafukovat. Při určitém mezním tlaku vzduch začne vzduch rozechvívat membránu (napnutá část rukavice, která překryla otvor ruličky). Toto chvění (kmitání) je přenášeno na sloupec vzduchu uvnitř ruličky.  Vzduch rozkmitává také kartonovou ruličku, která zde plní funkci rezonátoru.

podrobný návod experimentu: PhDr. David Michálek, sekce fyzika, KMD Nymburk

pilotní otestování „na dětech“: PhDr. Jitka Soukupová, sekce fyzika, KMD Stříbro

Návod ve formátu PDF a DOC naleznete zde:

Dudy na web.docx

Dudy na web.pdf


Aktivita byla podpořena v rámci dotačního programu MŠMT
Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2019.

Vytvořil TomyS - http://tomys.4fan.cz/