Author Archives: Mgr. Libor Lepík

Debrujáři z Frýdku na soutěži „Step into the Future“

Debrujáři z KMD FreeDeK při gymnáziu ve Frýdku-Místku reprezentují Českou republiku
na „The International Online-Forum for Scientific Youth «Step into the Future» Russia, Moscow, April 12-18th, 2021“

Po úspěšné účasti debrujárů a prezentacích projektů z fyziky na ESE (Expo Science Europe) v polské Gdyni a ESI (Expo Science International) v Abu Dhabi jsme obdrželi pozvánku na prestižní „The International Online-Forum for Scientific Youth «Step into the Future» Russia, Moscow, April 12-18th, 2021”. Hlavním organizátorem jubilejního 30. ročníku je Bauman Moscow State Technical University (BMSTU) a Russian Youth Engineering Society.
Co všechno jsme museli udělat? Vyplnili jsme registrační formulář účastníků, popsali detaily projektu “Automation testing of strip sillicon detectors for experiment ATLAS at CERN“, vytvořili abstrakt do 250 slov, napsali práci v anglickém jazyce, přiložili ilustrace k projektu a zařadili práci do kategorie Fyzika. A předtím jsme měřili, měřili a měřili.
Další kategorie:
1) Engineering
2) Natural Sciences (Physics, Chemistry, Biology)
3) Formal Sciences (Mathematics, Computer Sciences)
4) Social Sciences (Sociology, Psychology)

Natočili jsme krátké „Welcome video“ – https://www.youtube.com/watch?v=O0FeveSLzvg

https://i.ytimg.com/vi/O0FeveSLzvg/maxresdefault.jpg hello from czech ales socha www.youtube.com

A video o projektu – https://www.youtube.com/watch?v=0GtSrEf6t_o&t=1s

https://i.ytimg.com/vi/0GtSrEf6t_o/maxresdefault.jpg Step into the future 2021 Aleš Socha Czech Republic Automation testing of strip sillicon detectors for the experiment ATLAS at CERN www.youtube.com

Aleš Socha, debrujár, který si ví rady a zajímá ho nyní jaderná fúze, splnil všechny soutěžní podmínky a zařadil se mezi účastníky mezinárodního online fóra pro mladé vědce z 23 zemí Evropy, Asie a Afriky. V improvizovaném no-covid on-line studiu svoji práci 12. dubna 2021 před odbornou komisí úspěšně obhajoval a vedl vědeckou diskusi s členy poroty. A nyní už bude jen netrpělivě čekat na výsledek soutěže.

Zahajovací ceremoniál – https://www.youtube.com/watch?v=hFpozOaxcVY

Čas 35 min 57 s – Aleš Socha

https://www.bing.com/th?id=OVP.TLS6WU6rddl4cZuJqgFPvAEsDh&pid=Api МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ НАУЧНОЙ МОЛОДЁЖИ «ШАГ В БУДУЩЕЕ» Цвет мировой молодёжной науки – более тысячи победителей научно-технологических конкурсов из 23 стран Европы, Азии, Африки, встретятся в цифровом пространстве программы «Шаг в будущее» на … www.youtube.com

Děkuji za spolupráci Olga Karpová a Taťana Romanová, Head of the National Organizer’s Office.
Projektu se zúčastnilo 42 debrujárů.
Supervisor projektu Mgr. Libor Lepík

ESDY 2021 ve Frýdku-Místku

Klub debrujárů při gymnáziu FreeDeK ve Frýdku-Místku uspořádal finále 17. ročníku ESDY – European Science Day for Youth – Evropského dne vědy pro mladé. Letošní ročník měl společné téma „Science in the kitchen“ – „Věda v kuchyni“. Experimentovali jsme doma v kuchyni a některá natočená videa sklidila údiv poroty. Každý účastník ESDY obdržel diplom z Bruselu od MILSET Europe.
V letošním roce porota hodnotila 72 videí. Kritéria hodnocení byla předem daná:
1) délka vystoupení (soutěžící vystupuje sám a má na své vystoupení maximálně 5 minut, má právo čas nevyčerpat, ale nesmí ho překročit; maximálně 5 bodů);
2) předvedení pokusu (maximálně 5 bodů);
3) originalita a nápaditost pokusu (maximálně 5 bodů);
4) pracnost a tvůrčí aktivita při domácí přípravě pokusu (maximálně 5 bodů);
5) vysvětlení pokusu (maximálně 5 bodů).

Historie ESDY na škole: ESDY 2020 – Colours, ESDY 2019 – Waves, ESDY 2018 – Energy, ESDY 2017 – Sustainability, ESDY 2016 – Science in sport, ESDY 2015 – Light, ESDY 2014 – Crystals, ESDY 2013 – Water for thought, ESDY 2012 – Astronomy, ESDY 2011 – Chemistry, ESDY 2010 – Biodiversity, ESDY 2009 – Optics, ESDY 2008 – Solar Energy, ESDY 2007 – The Tops, ESDY 2006 – Water Fountains, ESDY 2005 – Water Rockets. ESDY od roku 2005 organizuje Klub malých debrujárů při gymnáziu FreeDeK pro děti Frýdku-Místku a okolí (Ostrava, Havířov, Dolní Benešov, Brno)
Akce se zúčastnilo 122 dětí, studentů a porotců. Akce proběhla za podpory města Frýdek-Místek.

Ekobárka debrujárů z Frýdku

Ekobárka – debrujáři z Frýdku na přehradě

Debrujáři z KMD FreeDek při gymnáziu si postavili vlastní loď. Postavit si vlastní loď – to je krásný sen. Po několika nezdařilých pokusech jsme zvolili jiný materiál než dřevo – PET lahve. Jsou lehké a drží v sobě vzduch. Budou nás držet nad vodou? Navíc tento materiál byl velice dostupný, vyskytoval se téměř v každém křoví. Dali jsme se proto do čištění lesů a zanedlouho se naše práce začala projevovat zanesením řady zahrad PET lahvemi. Chtěli jsme naši eko-loď udělat chytře, a tak jsme si pomocí fyzikálních a chemických vzorců vypočítali, kolik je potřeba lahví, abychom zůstali nad vodou. Naše první plány zahrnovali i dřevo a jiné materiály, od kterých jsme později upustili, protože to bylo složitější, než jsme očekávali. Postavit loď výhradně z lahví se ukázalo být nejjednodušší, ale nastávala ještě otázka, jak všechny ty PET lahve spojíme k sobě? Zvolili jsme pro tyto účely prostou lepící pásku a provázek. Tato metoda se nakonec ukázala velmi efektivní díky své všestrannosti, jednoduchosti a ceně.

Naše první odhady předpokládaly, že budeme potřebovat něco okolo 150 lahví. Později se však ukázalo, že tato predikce je beznadějně nepřesná. Taky jsme zjistili, že hledat pet-lahve v lesích je čím dál tím těžší, protože jsme naše nejbližší okolí už celé prošli. Zbývající pet-lahve jsme nasbírali díky pomoci kamarádů.

Práce nám šla od ruky a za dva měsíce bylo hotovo. Rozhodli jsme se, že naši loď postavíme ve tvaru Formule 1, protože bychom s ní potom mohli soutěžit. Motivací pro nás bylo postavit plně funkční loď, kterou se dostaneme přes přehradu Bašku.         

Kdo se bojí, nesmí do vody.

A přišel den, kdy naše Ekobárka vyplula. Přišlo se podívat mnoho lidí. Dokonce i kolemjdoucí byli z našeho výtvoru nadšení. My jsme byli nervózní, že se nám provázky a izolepa rozmělní ve vodě a my budeme muset plavat okolo přehrady a sbírat kusy našeho díla, abychom nakonec životnímu prostředí nepřitížili ještě víc než na začátku našeho projektu. Nakonec všechno dopadlo dobře a my jsme několikrát úspěšně obepluli přehradu. Tímto naším pokusem jsme si vyzkoušeli, jaké to je postavit si vlastní loď od základu. Ověřili jsme Archimédův zákon v praxi a pochopili jsme, že popelář „tvrdý chleba má“. Nejdůležitější však bylo, že jsme si to užili.

Voda v akci, loď plove.

Při stavbě jsme použili 527 PET lahví, 594 metrů lepící pásky, 880 metrů provázků. Vytvořit loď nám trvalo desítky hodin práce. Byla to dlouhá jízda, ale všechno dobré jednou musí skončit. Debrujár si vždy ví rady.

Bambifest 2019

5. ročník BAMBIFESTu, přehlídka dětských sdružení a organizací pracujícími s dětmi. BAMBIFEST se koná
17. – 18. 5. 2019 v Ostravě na loukách u Koliby v Bělském lese.

BAMBIFEST v Ostravě má tyto části:

  • aktivní prezentace organizací a zájmových skupin pracujících s dětmi a mládeží
  • ukázky táboření, činností s dětmi na schůzkách a rukodělných prací
  • ukázky činnosti divadelních, tanečních a pěveckých spolků na pódiu

V případě zájmu propagovat svoji činnost na BAMBIFESTu v Ostravě, navštivte záložku registrace.

Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostravy a městského obvodu Ostrava Jih.

Pořadatelem BAMBIFESTu v Ostravě je Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s., jehož aktivním členem jsou KMD MSK.

Jak to bylo vloni? Na loukách v Ostravě-Bělském lese bylo opět živo. 18. – 19. 5. 2018 se uskutečnil jubilejní ročník
BAMBIFESTu, největší přehlídky volnočasových aktivit pro děti a mládež, vloni s mottem: „Již 20 let
naplňujeme volný čas Vašich dětí!“.BAMBIFEST našel své příznivce i přesto, že počasí nebylo úplně optimální. A i když nebylo dětí nejvíce, o to více se jim organizátoři věnovali a vykouzlili jim tak nejeden úsměv na tváři.
Při příchodu na festival děti obdržely svůj BAMBIpas, kartičku, se kterou postupně obcházely
jednotlivé stánky a plnily zde rozmanité úkoly. Za správně odvedený úkol děti získaly do své kartičky
razítko. Při získání daného počtu razítek byl BAMBIpas slosovatelný. Děti při vylosování právě svého
čísla obdržely krásné ceny. Během obou dnů konání bylo k vidění ve stáncích téměř 40 organizací a z toho 2 krajské rady, které zastupovaly celkem 90 oddílů. Na stánky postupně přicházely děti a plnily zde aktivitu. Děti tak
mohly vyzkoušet stavbu puzzlí, poznávání hradů, zámků, stromů, ale i pejsků, zahrát si s obrovským
balonem kinball, ale také třeba si zatancovat, zdolat parkourové překážky, zastřílet si ze zbraní
nebo třeba si vyzkoušet fyzikální pokusy u debrujárů. Děti se tak zároveň vzdělávaly, sportovaly a především
si zde mohly najít oddíl či kroužek, který jim vyplní jejich volný čas. Prezentaci debrujárské činnosti ve stánku vloni zajišťovaly kluby:
• Asociace malých debrujárů ČR, z. s., Klub debrujárů při gymnáziu Frýdek, FreeDeK
• Asociace malých debrujárů ČR, z. s., Klub debrujárů při ZŠ Ostrava, Šeříková

Den Země

dovoluji si Vás, jako vedoucí klubu Asociace malých debrujárů České republiky ve Frýdku-Místku, oslovit a pozvat na akci Den Země 2019, kterou již tradičně pořádá statutární město Frýdek-Místek. Akci Den Země pořádá každoročně v dubnu, cílem této společenské události, určené především pro děti mateřských, základních a středních škol, je environmentální výchova a osvěta podaná zábavnou formou soutěží, her a pokusů. Akce se koná tradičně venku, v Sadech Bedřicha Smetany, v Místku, ve všední den v době od 8:30 do 17:30 hod. Letošní ročník oslav Dne Země se bude konat v pátek 26.04.2019. V případě, že byste měli zájem se s naším klubem malých debrujárů FreeDeK při gymnáziu akce zúčastnit, kontaktujte mne, prosím. S pozdravem a přáním pěkného dne, Libor
Letošní téma celé akce: Národní parky
Cílem je připomenout veřejnosti význam jednání každého jednotlivce při péči a ochraně životního prostředí, a seznámit především děti a mládež s možnostmi jednání, které bude k životnímu prostředí šetrné a rovněž je seznámit s krásami, které životní prostředí skýtá.

TECH a INDUSTRIAL – talent 2018

Debrujáři z klubu FreeDeK při gymnáziu se zúčastnili soutěže TECH a INDUSTRIAL – talent 2018. V průběhu posledních měsíců roku 2018 a ledna 2019 si připravili materiál a natočili video o firmě Blanco, která dodává výrobky snad do všech domácností, a její výrobky jsou spojeny s vodou. Na slavnostním vyhlášení v malé zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku si ve čtvrtek 28. března převzali ceny pro vítěze.

Věda a debrujáři

Jak projekt „Věda a malí debrujáři 5“ probíhal? První část – korespondenční – byla zahájena 1. ledna 2018. V následujících měsících účastníci řešili úkoly, hádanky, hlavolamy a bádali nad pokusy a problémy. Korespondenční část skončila 30. září 2018. Ukázka úloh jednoho kola: 1 úloha: Vypařování vody. Postavte nádobu (hrnec) s vodou tak, aby ji zahříval zespodu plamen nebo elektrická plotýnka. Sledujte vodu až do doby varu. Buďte při pozorování opatrní. Zaznamenejte všechna svá pozorování. Pozorujte vypařování vody. Voda se vypařuje: a) jen při teplotě 100°C b) při jakékoliv teplotě. 2 úloha: Jistá princezna si ze svých nápadníků chtěla vybrat chytrého ženicha. Prohlásila proto, že ten, kdo určí, v které ze tří skříněk je její prsten, jí ho smí navléknout na prst a stát se jejím mužem. Prsten skutečně uložila do jedné ze skříněk a opatřila všechny tři skříňky nápisy a čísly. Pomůckou pro nápadníka k nalezení prstenu mělo být to, že jen jeden z nápisů je pravdivý. Dokázali byste si na místě princeznina nápadníka poradit? Skříňka 1. Prsten je v této skříňce. Skříňka 2. Prsten není v této skříňce. Skříňka 3. Prsten není v první skříňce. a) prsten je v první skříňce b) prsten je v druhé skříňce c) prsten je ve třetí skříňce. 3 úloha Ve zcela unikátním Technickém muzeu je zachycena stopadesátiletá historie automobilky Tatra od doby, kdy byl roku 1897 vyroben první automobil v Rakousko-Uhersku, nazvaný Präsident. Toto muzeum je ve městě: a) Frýdek-Místek b) Kopřivnice c) Opava d) Třinec 4 úloha Do nádoby s vodou přidejte pár kapek oleje. Olej zůstane na hladině, protože jeho hustota je: a) větší než vody b) stejná jako vody c) menší než vody. Najděte způsob, jak docílit toho, aby se olej ve tvaru koule v nádobě naplněné kapalinou vznášel. Druhá část – pro účastníky projektu jsme připravili návštěvu víkendové setkání v Lískovci a návštěvu vědeckotechnického centra v Dolních Vítkovicích v červnu. Účastníci zkoumali interaktivní modely, řešili úkoly a připravovali odpovědi na řadu technických a přírodovědných otázek. Získané dovednosti pak účastníci zúročili při dalších aktivitách. Třetí část – finálové setkání – Do finále postoupily týmy čtyř korespondenčních kol. V průběhu prvního týdne října jsme celou korespondenční soutěž vyhodnotili a nejlepší týmy debrujárů jsme pozvali 31. října – 1. listopadu do Beskyd – Ostravice, penzion Sepetná na finálové setkání. Všeobecně zájem o studium vědních a technických oborů opadá. Náš projekt přispěl ke změně stávajícího stavu. Především mladou generaci již od nejútlejšího věku vedeme a motivujeme tak, aby její zájem o studium fyziky, chemie, matematiky a technických oborů nejen neupadal, ale naopak narůstal. Aktivitou navazujeme na celou řadu svých minulých aktivit popularizace vědy a techniky v oblasti volného času mezi dětmi a mládeží. Úlohy byly do korespondenčního i finálového kola vybrány tak, aby je mohly řešit děti mateřských škol, základních škol a středních škol vždy na odpovídající úrovni vědomostí. Na základě téměř dvacetiletých zkušeností dále rozvíjíme původní myšlenku popularizace a tzv. „odmystifikace“ vědy vůči školní a další široké veřejnosti. Chtěli jsme oslovit co možná nejširší okruh dětí a mládeže, zapojit účastníky tak, aby jejich zájem neopadal, ale aby pokračovali i v roce příštím. Všichni účastníci finále obdrželi publikaci s jednoduchými a snad i zajímavými pokusy. A všichni vedoucí a učitelé, kteří se do soutěže zapojili, také obdrželi publikaci, kterou jsme vytvořili – Debrujáři a věda – hravá matematika. Řešení úloh korespondenčního kola nám poslalo 1251 řešitelů, finále jsme připravili pro 33 účastníků. Při řešení úloh projektu jsme nechali účastníky protékat bezpečný elektrický proud, jeho hodnotu jsme změřili elektrickým přístrojem, objasnili jsme stejnosměrný i střídavý elektrický proud, ukázali a vysvětlili Leidenfrostův jev, ukázali Heronovu parní baňku, vyrobili píšťalku, nosič kávy, používali infrakameru pro měření teploty a tvorbě obrázků, propíchávali balónky bez úniku vzduchu, vařili vodu při pokojové teplotě, nechali plovat hustější těleso na vodě, potápěli předměty, nechali je žuchat, vážili jsme a odhadovali, hráli si s geometrií, udělali kopec vody, nosili kýbl s vodou dnem vzhůru, nechali hořet kapesník bez poškození, vyráběli otisky, naučili se řadu triků. Velký význam přikládám samotnému setkání, řada dětí našla nové kamarády s podobnými zájmy. Děti musely při experimentech nejen pokus ukázat, ale pokusit se ostatním vysvětlit princip, který demonstrovali.

Děkujeme MSK, který celý projekt finančně podpořil.

gdyně Věda a debrujáři V MŠ Věda a debrujáři V Horkovzdušný balon Věda a debrujáři V  iq Landia 2 praha ledová 2 Věda a debrujáři V iq landia Věda a malí debrujáři V Ledová Praha word

sepetná Finálové setkání

Debrujáři měří záření.

Terestriální záření je elektromagnetická energie, která pochází z povrchu Země, předmětů na povrchu Země. Měřili jsme záření, kterému je vystavena obec Dobrá, Skalice (část Frýdku-Místku) a Baška od Země a z vesmíru. Mezi základní veličiny, které charakterizují zdroj záření, je emise. Hodnota emise udává počet částic záření emitovaných zdrojem za jednotku času. Rozměr emise je s-1. Čekali jsme, že největší hodnoty záření budou u dálnice, která vede přes Dobrou, ale ty největší hodnoty byly naměřeny na kopci, z kterého se dostanete k nádrži v Bašce.

Evropský den vědy ve Frýdku-Místku

Finále soutěže „Vlny a vlnění“ proběhlo ve čtvrtek 14. března 2019 od 14:05 h do 18:00 na frýdeckém gymnáziu v rámci Evropského dne vědy (ESDY – Waves). Pokusy na téma „Vlny a vlnění“ si soutěžící děti připravovaly na svých školách nebo doma. Finálového odpoledne se zúčastnili ti nejúspěšnější experimentátoři Frýdku-Místku a okolí. O vítězi rozhodla odborná porota.

Cílem soutěže ve Frýdku-Místku bylo porovnat vědomosti a dovednosti žáků z různých škol. Připravili jsme setkání dětí, které mají zájem o přírodní vědy a chtějí si rozšířit vědomosti získané
v hodinách fyziky.

Porota hodnotila:

1) délku vystoupení (soutěžící vystupuje sám a má na své vystoupení maximálně 5 minut, má právo čas nevyčerpat, ale nesmí ho překročit; maximálně 5 bodů);

2) předvedení pokusu (maximálně 5 bodů);

3) originalita a nápaditost pokusu (maximálně 5 bodů);

4) pracnost a tvůrčí aktivita při domácí přípravě pokusu (maximálně 5 bodů);

5) vysvětlení pokusu (maximálně 5 bodů).

Vítězem v kategorii ZŠ se stala děvčata ze ZŠ v Lískovci, v kategorii SŠ zvítězilo dívčí družstvo z gymnázia ve Frýdku-Místku, ul. Cihelní.

Za organizátory Klubu malých debrujárů FreeDeK Mgr. Libor Lepík

Děkujeme statutárnímu městu Frýdek-Místek za podporu ESDY 2019 ve Frýdku-Místku.

Vytvořil TomyS - http://tomys.4fan.cz/