Monthly Archives: Březen 2019

Mladý vědec 2019 – Zveme vás na Mini Maker Faire Plzeň

Ve dnech 27. a 28. dubna 2019 proběhne v plzeňském DEPO2015 první plzeňský Mini Maker Faire.

Maker Faire je celosvětová přehlídka inovací, kreativity a důmyslnosti pro celou rodinu. Je to přátelské setkání tvořivých a zvídavých lidí, které baví zkoušet nové věci a sdílet své poznatky a zkušenosti. Je to částečně zábavný jarmark, ale také veletrh pro makery všech generací. Maker Faire se otevírá inženýrům, řemeslníkům, umělcům, kutilům, zahradníkům i vědcům. Je to místo, kde každý může ukázat svůj koníček, vychytávku, hack, experiment nebo projekt. Maker Faire zkrátka nabízí možnost nejen nahlédnout do budoucnosti, ale také se na ní podílet. Číst více

Mladý vědec 2019 – Doklomotíci na Týdnu mozku (16. – 17. 3. 2019)

Ve dnech 11. – 17. 3. 2019 proběhl na Akademii věd ČR festival Týden mozku.

Doklomotíci Laura Dytrychová a Anna Šťastná s vedoucí Bc. Danou Kuchařovou vystupovali s projektem Pokusy z jednoduchých pomůcek.

Účast: 1 + 2 + 5 000

Bc. Dana Kuchařová a PhDr. David Michálek

  

 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 17032001b-e1551469546871.jpg.

Aktivita byla podpořena v rámci dotačního programu MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2019.

Nymburští debrujáři na festivalu Týden mozku (16. – 17. 3. 2019)

Nymburští debrujáři (Petra Frýdlová a Matěj Typold) z KMD při ZŠ Tyršova a DDM Nymburk 1 se ve dnech 16. – 17. 3. 2019 aktivně účastnili s projektem Záhadný elektromagnetismus festivalu Týden mozku, který proběhl na Akademii věd České republiky.

Účast: 1 + 2 + 5 000

PhDr. David Michálek

Mladý vědec 2019 – Recykluj a experimentuj – Dudy

V rámci projektu Mladý vědec 2019 pro vás a vaše kluby budeme připravovat sérii experimentů na téma Recykluj a experimentuj.

Prvním příspěvkem je experiment Dudy, který pro vás připravil David Michálek z KMD Nymburk.

Na pokus budeme potřebovat: nůžky, brčko, izolepu, chirurgickou rukavici

Zrecyklujeme: trubičku od kuchyňských utěrek, alobalu, pečicího papíru a podobně

Postup výroby dud: 1. Chirurgickou rukavici navlékneme na jeden konec kartonové ruličky (cca 3–4 cm přes) a pevně ji izolepou přilepíme kolem dokola k ruličce tak, aby nemohl neunikat žádný vzduch. Číst více

Mladý vědec 2019 – Křest knihy Experimentuj s nadhledem

V úterý 26. března 2019 se na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni ve Veleslavínově ulici slavnostně otevřelo Informační centrum nakladatelství FRAUS. Zároveň se slavnostním otevřením nového informačního centra pro studenty, pedagogy, ale i širokou veřejnost proběhl křest knížky Experimentuj s nadhledem s nápojovými plechovkami.

Na experimenty, které v knížce naleznete, není třeba žádná složitá aparatura ani nákladné pomůcky. Jak už název knížky napovídá, základním stavebním kamenem všech experimentů jsou nápojové plechovky. Číst více

Mladý vědec 2019 – KMD Sluníčko Petřvald na Týdnu mozku

V sobotu 16. března 2019 jsme vyrazili spolu s několika dospěláky do Prahy na Akademii věd České republiky na akci Týden mozku. Cesta z Petřvaldu do Prahy ,,žlutým vlakem“ proběhla bez problémů i zpoždění. Celá akce se konala na Národní třídě v prostorách Akademie věd České republiky. Zde jsme si mohli vyzkoušet a své mozky potrápit nad různými fyzikálními i jinými hračkami, hlavolamy, optickými klamy, exponáty ze science center a podobně. Některé jsme  již znali z dřívějška, ale v malém provedení. Byli jsme také pozdravit naše kamarády debrujáry ze Stříbra, Nymburku Zbirohu, kteří zde vystavovali svoje klubové projekty. Sobotní výlet jsme zakončili občerstvením v obchodním domě ⚓ Kotva. Cestou zpět na hlavní nádraží jsme vyzkoušeli všechny 3 trasy pražského metra. Celý výlet byl pro všechny jedno velké objevování, překvapení, zkrátka paráda 😁. Datum: 16. 3. 2019 Účast: KMD Petřvald – 4 děti + 3 dospělí

Mladý vědec 2019 – ESDY 2019 ve Stříbře

13. a 14. března 2019 proběhl na DDM Stříbro a na Gymnáziu Stříbro Evropský den vědy pro mladé (ESDY – European Science Day for Youth).

Jednalo se již o 15. ročník této akce pro děti a mládež, kterou v březnu pravidelně vždy se společným tématem pro děti a mládež v Evropě pořádá MILSET Evropa. Tématem letošního ročníku ESDY WAVES, jak název napovídá, byly vlny a vlnění.

A tak se ve středu a ve čtvrtek 13. a 14. března téměř 30 jednotlivců a dvojic pustilo do experimentování na téma mechanické vlnění a akustika. Diváci mohli zhlédnout spoustu poutavých experimentů. V mladší kategorii 2. stupeň ZŠ zvítězily Majda a Simča s experimentem Zvuková vlna zháší svíčky a ve starší kategorii Zdena a Lucka se Zvučícími výrobky na strašení dětí. Všechny experimenty byly velmi povedené a všichni účastníci si kromě mezinárodního certifikátu ESDY zasloužili i sladkou odměnu. Číst více

Mladý vědec 2019 – Debrujáři KMD Stříbro na Týdnu mozku

Ve dnech 11. – 17. března 2019 proběhl na Akademii věd České republiky v Praze již 21. ročník festivalu o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách Týden mozku.

Vážíme si příležitosti prezentovat během víkendového doprovodného programu náš projekt Optické iluze před a za zrcadlem na této úžasné akci. Během víkendu Týden mozku navštívily téměř 2 000 návštěvníků, převážně rodiny s dětmi, které si nejen vyzkoušely odhalit tajemství našich optických iluzí, ale i si jednu ze slavných iluzí japonského matematika Kokichi Sugihariho vyrobily. Číst více

Věda a debrujáři

Jak projekt „Věda a malí debrujáři 5“ probíhal? První část – korespondenční – byla zahájena 1. ledna 2018. V následujících měsících účastníci řešili úkoly, hádanky, hlavolamy a bádali nad pokusy a problémy. Korespondenční část skončila 30. září 2018. Ukázka úloh jednoho kola: 1 úloha: Vypařování vody. Postavte nádobu (hrnec) s vodou tak, aby ji zahříval zespodu plamen nebo elektrická plotýnka. Sledujte vodu až do doby varu. Buďte při pozorování opatrní. Zaznamenejte všechna svá pozorování. Pozorujte vypařování vody. Voda se vypařuje: a) jen při teplotě 100°C b) při jakékoliv teplotě. 2 úloha: Jistá princezna si ze svých nápadníků chtěla vybrat chytrého ženicha. Prohlásila proto, že ten, kdo určí, v které ze tří skříněk je její prsten, jí ho smí navléknout na prst a stát se jejím mužem. Prsten skutečně uložila do jedné ze skříněk a opatřila všechny tři skříňky nápisy a čísly. Pomůckou pro nápadníka k nalezení prstenu mělo být to, že jen jeden z nápisů je pravdivý. Dokázali byste si na místě princeznina nápadníka poradit? Skříňka 1. Prsten je v této skříňce. Skříňka 2. Prsten není v této skříňce. Skříňka 3. Prsten není v první skříňce. a) prsten je v první skříňce b) prsten je v druhé skříňce c) prsten je ve třetí skříňce. 3 úloha Ve zcela unikátním Technickém muzeu je zachycena stopadesátiletá historie automobilky Tatra od doby, kdy byl roku 1897 vyroben první automobil v Rakousko-Uhersku, nazvaný Präsident. Toto muzeum je ve městě: a) Frýdek-Místek b) Kopřivnice c) Opava d) Třinec 4 úloha Do nádoby s vodou přidejte pár kapek oleje. Olej zůstane na hladině, protože jeho hustota je: a) větší než vody b) stejná jako vody c) menší než vody. Najděte způsob, jak docílit toho, aby se olej ve tvaru koule v nádobě naplněné kapalinou vznášel. Druhá část – pro účastníky projektu jsme připravili návštěvu víkendové setkání v Lískovci a návštěvu vědeckotechnického centra v Dolních Vítkovicích v červnu. Účastníci zkoumali interaktivní modely, řešili úkoly a připravovali odpovědi na řadu technických a přírodovědných otázek. Získané dovednosti pak účastníci zúročili při dalších aktivitách. Třetí část – finálové setkání – Do finále postoupily týmy čtyř korespondenčních kol. V průběhu prvního týdne října jsme celou korespondenční soutěž vyhodnotili a nejlepší týmy debrujárů jsme pozvali 31. října – 1. listopadu do Beskyd – Ostravice, penzion Sepetná na finálové setkání. Všeobecně zájem o studium vědních a technických oborů opadá. Náš projekt přispěl ke změně stávajícího stavu. Především mladou generaci již od nejútlejšího věku vedeme a motivujeme tak, aby její zájem o studium fyziky, chemie, matematiky a technických oborů nejen neupadal, ale naopak narůstal. Aktivitou navazujeme na celou řadu svých minulých aktivit popularizace vědy a techniky v oblasti volného času mezi dětmi a mládeží. Úlohy byly do korespondenčního i finálového kola vybrány tak, aby je mohly řešit děti mateřských škol, základních škol a středních škol vždy na odpovídající úrovni vědomostí. Na základě téměř dvacetiletých zkušeností dále rozvíjíme původní myšlenku popularizace a tzv. „odmystifikace“ vědy vůči školní a další široké veřejnosti. Chtěli jsme oslovit co možná nejširší okruh dětí a mládeže, zapojit účastníky tak, aby jejich zájem neopadal, ale aby pokračovali i v roce příštím. Všichni účastníci finále obdrželi publikaci s jednoduchými a snad i zajímavými pokusy. A všichni vedoucí a učitelé, kteří se do soutěže zapojili, také obdrželi publikaci, kterou jsme vytvořili – Debrujáři a věda – hravá matematika. Řešení úloh korespondenčního kola nám poslalo 1251 řešitelů, finále jsme připravili pro 33 účastníků. Při řešení úloh projektu jsme nechali účastníky protékat bezpečný elektrický proud, jeho hodnotu jsme změřili elektrickým přístrojem, objasnili jsme stejnosměrný i střídavý elektrický proud, ukázali a vysvětlili Leidenfrostův jev, ukázali Heronovu parní baňku, vyrobili píšťalku, nosič kávy, používali infrakameru pro měření teploty a tvorbě obrázků, propíchávali balónky bez úniku vzduchu, vařili vodu při pokojové teplotě, nechali plovat hustější těleso na vodě, potápěli předměty, nechali je žuchat, vážili jsme a odhadovali, hráli si s geometrií, udělali kopec vody, nosili kýbl s vodou dnem vzhůru, nechali hořet kapesník bez poškození, vyráběli otisky, naučili se řadu triků. Velký význam přikládám samotnému setkání, řada dětí našla nové kamarády s podobnými zájmy. Děti musely při experimentech nejen pokus ukázat, ale pokusit se ostatním vysvětlit princip, který demonstrovali. Číst více

Debrujáři měří záření.

Terestriální záření je elektromagnetická energie, která pochází z povrchu Země, předmětů na povrchu Země. Měřili jsme záření, kterému je vystavena obec Dobrá, Skalice (část Frýdku-Místku) a Baška od Země a z vesmíru. Mezi základní veličiny, které charakterizují zdroj záření, je emise. Hodnota emise udává počet částic záření emitovaných zdrojem za jednotku času. Rozměr emise je s-1. Čekali jsme, že největší hodnoty záření budou u dálnice, která vede přes Dobrou, ale ty největší hodnoty byly naměřeny na kopci, z kterého se dostanete k nádrži v Bašce. Číst více

Vytvořil TomyS - http://tomys.4fan.cz/